Money Math Matematikang Pananalapi Pilipino Trade Version: -With Funky Fairy -kasama si Marikit na Diwata

Money Math Matematikang Pananalapi Pilipino Trade Version: -With Funky Fairy -kasama si Marikit na Diwata

Paperback

$9.99
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Tuesday, September 25  Order now and choose Expedited Shipping during checkout.

Overview

Money Math Matematikang Pananalapi Pilipino Trade Version: -With Funky Fairy -kasama si Marikit na Diwata by Douglas J Alford, Pakaket Alford, Chanita Worakhan

How does math move money? Funky Fairy helps: add bills; take-away change; multiply wages and divide a pie.
Paano napapagalaw ng matematika ang pananalapi?
Si Marikit na Diwata ay maaring makatulong:
Magdadag ng babayarin; Magbawas sa sukli;
Magmultiplika sa sahod at Maghati ng pastel.

Product Details

ISBN-13: 9781499588705
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 05/04/2014
Pages: 34
Product dimensions: 8.50(w) x 11.00(h) x 0.09(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews