Morte de unu Presidente

Morte de unu Presidente

by Zuanne Frantziscu Pintore

NOOK Book(eBook)

$3.99

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

A Nenardu Angioni, presidente de su guvernu sardu l´agatant mortu, mesu nudu in su dominàriu de Istene Demaias, cabu de su Parlamentu. A sa prima, paret un´istòria de fantzeddos agabada malamente. Sa mugere de Demaias, Annesa Iserrai, est tenta e posta in galera, incausada de sa morte. Nurai, giornalista sardu de unu cotidianu italianu, cumintzat a retzire correos eletrònicos dae unu disconnotu e iscoberit a bellu a bellu chi in palas de s´omichìdiu b´at cosa meda prus intritzida de unu contu de letu e de corros familiales.

Product Details

ISBN-13: 9788873568872
Publisher: Condaghes
Publication date: 07/11/2015
Series: paberiles , #30
Sold by: StreetLib SRL
Format: NOOK Book
File size: 875 KB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews