MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie

MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie

by Reese

NOOK Book(eBook)

$3.49 $4.00 Save 13% Current price is $3.49, Original price is $4. You Save 13%.

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now

Overview

MySQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarz?dzania bazami danych. Rozprowadzany na zasadzie open source, MySQL jest wykorzystywany jako zaplecze bazodanowe setek tysi?cy serwisów WWW, sklepów internetowych, blogów i galerii. Coraz cz??ciej si?gaj? po niego tak?e twórcy rozbudowanych aplikacji korporacyjnych, poszukuj?cy stabilnej, bezpiecznej i wydajnej platformy do przechowywania danych. W najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 5.0, dodano wiele od dawna oczekiwanych funkcji, w tym procedury sk?adowane, wyzwalacze, kursory i widoki. Poprawiono tak?e mechanizmy sk?adowania danych.

Je?li jeste? administratorem lub programist? baz danych, ksi??ka "MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie" b?dzie dla Ciebie nieocenion? pomoc?. W skondensowanej formie przedstawiono w niej wszystkie najistotniejsze zagadnienia zwi?zane z instalacj? i konfiguracj? tego systemu, a tak?e z zarz?dzaniem nim i wykorzystywaniem go. Znajdziesz tu omówienie typów danych, polece? j?zyka SQL, funkcji i rodzajów tabel. Przeczytasz tak?e o replikacji, procedurach sk?adowanych, narz?dziach dost?pnych z wiersza polece? i wyzwalaczach.

  • Pobieranie i instalacja MySQL
  • Replikacja danych
  • Narz?dzia wiersza polece?
  • Typy danych
  • Polecenia SQL
  • Operatory
  • Procedury sk?adowane
Dzi?ki tej ksi??ce Twoja praca z MySQL stanie si? szybsza i efektywniejsza.

Product Details

ISBN-13: 9781457177620
Publisher: Helion
Publication date: 12/06/2007
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 160
File size: 6 MB

About the Author

George Reese has taken an unusual path into business software development. After earning a B.A. in philosophy from Bates College in Lewiston, Maine, George went off to Hollywood where he worked on television shows such as "The People's Court" and ESPN's "Up Close". The L.A. riots convinced him to return to Maine where he finally became involved with software development and the Internet. George has since specialized in the development of Internet-oriented Java enterprise systems and the strategic role of technology in business processes. He is the author of Database Programming with JDBC and Java, 2nd Edition and the world's first JDBC driver, the mSQL-JDBC driver for mSQL. He currently lives in Minneapolis, Minnesota with his wife Monique and three cats, Misty, Gypsy, and Tia. He makes a living as the National Practice Director of Technology Strategy for digital@jwt in Minneapolis.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews