Palmistry Hawdd

Palmistry Hawdd

by Dr katherine

Paperback

$9.98
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Wednesday, October 24  Order now and choose Expedited Shipping during checkout.

Overview

Palmistry Hawdd by Dr katherine

Mae hwn yn hawdd, canllaw cam wrth gam ar gyfer yr holl bobl hynny sydd eisiau dysgu palmistry y cartref gan, ond ni allant gyrraedd eu nod o ddysgu oherwydd bod y llyfrau a ysgrifennwyd ar y pwnc yn rhy amwys i ddilyn. Mae'r llyfr hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y amaturiaid yn ogystal ag ar gyfer yr unigolion hynny sydd am fabwysiadu palmistry fel eu proffesiwn. Er mwyn gwell dealltwriaeth a hwylustod, mae'r llyfr wedi cael ei gynllunio mewn dwy ran. Mae'r rhan gyntaf yn cynnwys disgrifiad sylfaenol o palmistry; yr ail ran yn cynnwys y cyfrif manwl o'r pwnc gyda'r iaith symlaf a mater cynnwys mwyaf cynhwysfawr.

Product Details

ISBN-13: 9781537101309
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 08/15/2016
Pages: 220
Product dimensions: 5.98(w) x 9.02(h) x 0.46(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews