Phúc trình A/5630: Phúc trình c?a Phái doàn di?u tra Liên Hi?p Qu?c v? v?n d? dàn áp Ph?t giáo ? mi?n Nam Vi?t Nam nam 1963

Phúc trình A/5630: Phúc trình c?a Phái doàn di?u tra Liên Hi?p Qu?c v? v?n d? dàn áp Ph?t giáo ? mi?n Nam Vi?t Nam nam 1963

by Nguy?n Minh Ti?n

Paperback

$10.90 $12.11 Save 10% Current price is $10.9, Original price is $12.11. You Save 10%.
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Wednesday, October 24?   Order by 12:00 PM Eastern and choose Expedited Shipping at checkout.

Overview

Phúc trình A/5630: Phúc trình c?a Phái doàn di?u tra Liên Hi?p Qu?c v? v?n d? dàn áp Ph?t giáo ? mi?n Nam Vi?t Nam nam 1963 by Nguy?n Minh Ti?n

Đối với những người Việt Nam đã từng sống trong thời gian diễn ra những biến động này thì câu hỏi “Có đàn áp Phật giáo hay không” là một câu hỏi quá thừa. Tuy nhiên, đối với thế hệ những người đi sau không được trực tiếp chứng kiến, cũng như từ góc nhìn của những người sống ngoài nước, thì sự thật này cũng như nhiều vấn đề liên quan khác tinh tế hơn đã và đang bị một số người cố tình nhận thức theo hướng bóp méo và sai lệch. Điều đó khiến cho vai trò thực sự của phong trào Phật giáo năm 1963 cũng như của nhiều vị lãnh đạo phong trào bị hiểu sai hoặc quy chụp theo hướng hoàn toàn không đúng với sự thật lịch sử.

Bằng vào những ghi chép khách quan và chính xác trong Phúc trình A/5630, chúng ta có thể xác định được một số nét cơ bản nhất về giai đoạn đầy biến động này, thông qua đó nhận thức được một cách chính xác và đầy đủ hơn về những gì đã diễn ra trong lịch sử. Tuy nhiên, trước khi có thể đặt niềm tin vào những gì ghi chép trong bản Phúc trình như một cứ liệu lịch sử, chúng ta cần khách quan nhận hiểu một vài giá trị thực tế về chính bản Phúc trình này.

Product Details

ISBN-13: 9781545316948
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 04/11/2017
Pages: 146
Product dimensions: 5.00(w) x 8.00(h) x 0.31(d)

About the Author

Nguyễn Minh Tiến (bút danh Nguyên Minh) là tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học đã chính thức xuất bản từ nhiều năm qua, từ những sách hướng dẫn Phật học phổ thông đến nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ông cũng đã xuất bản Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt, công trình thống kê và hệ thống hóa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam về tất cả những Kinh điển đã được Việt dịch trong khoảng gần một thế kỷ qua. Các công trình dịch thuật của ông bao gồm cả chuyển dịch từ Hán ngữ cũng như Anh ngữ sang Việt ngữ, thường được ông biên soạn các chú giải hết sức công phu nhằm giúp người đọc dễ dàng nhận hiểu. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn (www.rongmotamhon.net) với hơn 6.000 thành viên trên toàn cầu. Hiện nay ông là Thư ký của United Buddhist Foundation (Liên Phật Hội - www.lienphathoi.org) có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tổ chức này đã tiếp quản toàn bộ các thành quả của Rộng Mở Tâm Hồn trong hơn mười năm qua và đang tiếp tục phát triển theo hướng liên kết và phụng sự trên phạm vi toàn thế giới.

Table of Contents

Lời dẫn 7

I. Thông tin sơ lược 10

II. Tiến trình điều tra 25

III. Kết quả điều tra 37

1. Hợp tác điều tra từ phía Chính phủ 37

2. Thu thập thông tin từ phía Chính phủ 43

3. Tiếp nhận và xử lý cáo buộc bằng văn bản 63

4. Phỏng vấn nhân chứng và thu thập thông tin 78

5. Những thông tin trái chiều 115

IV. Vài sự thật lịch sử 123

1. Bất bình đẳng tôn giáo là có thật 130

2. Đàn áp Phật giáo là có thật 131

3. Phật giáo không tham gia chính trị 132

4. Lãnh đạo Phật giáo hoàn toàn độc lập 133

V. Một vài nhận định 135

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews