Piano Collections: Final Fantasy 15 - Music Composed by Yoko Shimomura

Piano Collections: Final Fantasy 15 - Music Composed by Yoko Shimomura

CD

Product Details

Release Date: 03/03/2017
Label: Imports
UPC: 4988601465373
catalogNumber: 3548929

Album Credits

Performance Credits

Takaya Sano   Piano
Yui Morishita   Piano
Yukari Arai   Piano
Hiroyuki Nakayama   Piano

Technical Credits

Hajime Tabata   Director
Kentaro Ino   Engineer
Sachiko Miyano   Arranger,Liner Notes
Yoko Shimomura   Composer,Producer,Liner Notes,Track Titles
Yuki Matsuzawa   Cover Illustration
Akio Shiraishi   Producer
Yusuke Matsuda   Executive Producer,Executive Chief
Ai Nozaki   Producer
Tsuneto Okuno   Executive Producer
Toshihiko Tanabe   Concert Tuner
Tadashi Shigyo   Concert Tuner
Seitaro Tanaka   Promotions Coordinator
Ryota Nakazono   Art Direction
Natsumi Kameoka   Arranger,Liner Notes
Matt Furda   Track Titles
Koshiro Yamada   Promotions Coordinator
Keisuke Yoshida   Producer
Kei Kitamura   Promoter
Shinji Hashimoto   Producer,Executive Producer

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews