Politiska ideal

Politiska ideal

by Houston Stewart Chamberlain

Paperback

$13.50
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Friday, January 25

Product Details

ISBN-13: 9789187339776
Publisher: Logik Forlag
Publication date: 05/25/2017
Pages: 96
Product dimensions: 5.50(w) x 8.50(h) x 0.23(d)

About the Author

Houston Stewart Chamberlain föddes i England men kom sedermera att flytta till Tyskland, där han levde under merparten av sitt liv. Chamberlain var en författare och kulturfilosof med inriktning på bland annat arisk kultur och rasteori.
Han var gift med kompositören Richard Wagners yngsta dotter Eva Wagner och var personlig vän med en rad uppsatta personligheter, så som exempelvis Kejsar Wilhelm II. Chamberlains mest kända verk "Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" (Det 19:e århundradets grundvalar) fick oerhört stor spridning i framförallt Tyskland när den publicerades år 1899, och sägs ha haft en stor inverkan på såväl samhällsdebatt som samhällsutveckling.

Houston Stewart Chamberlain dog den 9 januari 1927 i Bayreuth, Bayern.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews