Prin fereastra temnitei

Prin fereastra temnitei

Paperback

$9.30
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, August 27

Overview

Această carte este o culegere de scrisori compuse de Sfântul Nicolae pe când era închis în lagărul German de la Dachau. Titlul pare să sublinieze faptul trist al întemnițării episcopului ortodox. Dar cum ar putea fi întemnițat un om liber ajuns, printr’o asemenea măsură a credinței, nădejdii și dragostei, la asemănarea cu Făcătorul cerului și al pământului? Merită precizat aici că titlul original al lucrării este „Cuvinte către poporul Sârb prin fereastra temniței.” Într’adevăr, nu soarta sa și-o plânge Sfântul Nicolae în aceste pagini, ci soarta națiunii Sârbe, și, o dată cu aceasta, soarta tuturor națiunilor care, precum cea Sârbă, și-au trădat vocația Creștină. Din acest punct de vedere, cartea ar fi putut avea foarte bine ca subtitlu: „Scrisori către o națiune apostată.” Sau, poate și mai bine, „Despre sensul Creștin al istoriei.” Cele 82 de „epistole” analizează decăderea omului contemporan și pricinile care au dus la aceasta. Cuvintele cărții au fost zugrăvite de către prefațatorul primei ediții Sârbești, Episcopul Lavrentie, ca „plângerile unui nou Proroc Ieremia al Sârbilor pe ruinele evlaviei și cinstirii tradiționale a poporului său,” laolaltă cu îndemnurile sale către copiii duhovnicești ai Sfântului Savva de a se lecui și a se mântui de „ciuma albă,” așa cum numea Sfântul Nicolae cultura atee contemporană.

Product Details

ISBN-13: 9781544280684
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 02/28/2017
Pages: 228
Product dimensions: 5.51(w) x 8.50(h) x 0.48(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews