×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV
     

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV

by Jennifer Niederst Robbins
 

Ty te? mo?esz mie? swoj? stron? WWW!

Marzy Ci si? w?asna strona internetowa lub profesjonalna witryna dla Twojej firmy? Je?eli brak Ci odpowiednich umiej?tno?ci, to zadanie mo?e by? poza Twoim zasi?giem. Ale do czasu! Ta ksi??ka zawiera dawk? wiedzy, która nawet kompletnemu laikowi pozwoli zaprojektowa? i zbudowa? witryn? Dzi?ki licznym przyk?adom

Overview

Ty te? mo?esz mie? swoj? stron? WWW!

Marzy Ci si? w?asna strona internetowa lub profesjonalna witryna dla Twojej firmy? Je?eli brak Ci odpowiednich umiej?tno?ci, to zadanie mo?e by? poza Twoim zasi?giem. Ale do czasu! Ta ksi??ka zawiera dawk? wiedzy, która nawet kompletnemu laikowi pozwoli zaprojektowa? i zbudowa? witryn? Dzi?ki licznym przyk?adom przebrniesz przez kolejne etapy tworzenia strony internetowej oraz odkryjesz w sobie pasj? webmastera!

Kolejne wydanie tej cenionej ksi??ki zosta?o gruntownie przeredagowane i uzupe?nione o nowe informacje tak, aby prezentowa?o obecnie wykorzystywane narz?dzia i panuj?ce trendy w projektowaniu stron internetowych. W trakcie lektury poznasz sk?adni? j?zyka HTML, wykorzystywane znaczniki oraz nowo?ci zawarte w HTML5. Ponadto zaznajomisz si? z kaskadowymi arkuszami stylów (CSS) oraz przekonasz si?, jaki potencja? kryje j?zyk JavaScript. Nauczysz si? tak?e przygotowywa? odpowiedni? grafik? na potrzeby strony Ksi??ka ta jest doskona?ym przewodnikiem wprowadzaj?cym w ?wiat projektowania!

Dowiedz si?:

  • jak wykorzysta? arkusze stylów CSS
  • dlaczego nale?y odpowiednio przygotowa? grafik? na stron? WWW
  • do czego wykorzysta? j?zyk JavaScript
  • jak zbudowa? pierwsz? stron? WWW
Przewodnik dla pocz?tkuj?cych projektantów WWW!

Product Details

ISBN-13:
9781492013365
Publisher:
Helion
Publication date:
01/08/2014
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
616
File size:
24 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Jennifer Niederst Robbins was one of the first designers for the Web. As the designer of O'Reilly's Global Network Navigator (GNN), the first commercial web site, she has been designing for the Web since 1993. She is the author of the bestselling "Web Design in a Nutshell" (O'Reilly), and has taught web design at the Massachusetts College of Art in Boston and Johnson and Wales University in Providence. She has spoken at major design and Internet events including SXSW Interactive, Seybold Seminars, the GRAFILL conference (Geilo, Norway), and one of the first W3C International Expos.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews