Quy nguyên tr?c ch?: Tuy?n t?p van chuong Ph?t giáo khuy?n tu T?nh d?

Quy nguyên tr?c ch?: Tuy?n t?p van chuong Ph?t giáo khuy?n tu T?nh d?

by Nguy?n Minh Ti?n (Translator)

Paperback

$27.53 $30.59 Save 10% Current price is $27.53, Original price is $30.59. You Save 10%.
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Monday, April 1

Product Details

ISBN-13: 9781545477014
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 04/19/2017
Pages: 480
Product dimensions: 5.98(w) x 9.02(h) x 0.97(d)

About the Author

Nguyễn Minh Tiến là tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học đã chính thức xuất bản từ nhiều năm qua, từ những sách hướng dẫn Phật học phổ thông đến nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ông cũng đã xuất bản Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt, công trình thống kê và hệ thống hóa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam về tất cả những Kinh điển đã được Việt dịch trong khoảng gần một thế kỷ qua. Các công trình dịch thuật của ông bao gồm cả chuyển dịch từ Hán ngữ cũng như Anh ngữ sang Việt ngữ, thường được ông biên soạn các chú giải hết sức công phu nhằm giúp người đọc dễ dàng nhận hiểu. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn với hơn 6.000 thành viên trên toàn cầu. Hiện nay ông là Thư ký của United Buddhist Foundation (Liên Phật Hội) có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tổ chức này đã tiếp quản toàn bộ các thành quả của Rộng Mở Tâm Hồn trong hơn mười năm qua và đang tiếp tục phát triển theo hướng liên kết và phụng sự trên phạm vi toàn thế giới.

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời nói đầu

QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ - QUYỂN THƯỢNG

1. Chánh tín niệm Phật sẽ được vãng sanh

2. Tôn sùng Tam bảo và giáo pháp

3. Hiếu dưỡng và báo ơn cha mẹ

4. Trên đường cầu thầy học đạo

5. Bài văn quy kính chỉ rõ phép tham thiền

6. Chỗ khó dễ của phép tu thiền và Tịnh độ

7. Phân biệt lẽ chánh tà để dứt lòng nghi

8. Khuyên người phát nguyện chân chánh,

quyết định vãng sanh

9. Bài kệ dạy người niệm Phật, phát nguyện

10. Đại sư Trí Giả khuyên người chuyên tu Tịnh độ

11. Thiền sư Vĩnh Minh Thọ

răn người chưa ngộ đừng khinh Tịnh độ

12. Thiền sư Trương Lô Trạch

khuyên người tham thiền tu Tịnh độ

13. Long Thư Vương cư sĩ khuyên người

tu pháp Tịnh độ thẳng tắt

14. Thừa tướng Trịnh Thanh Chi khuyên tu Tịnh độ

15. Biện minh thuyết Tây phương Tịnh độ

của Lục tổ đại sư

16. Các vị Tổ sư hướng về Tịnh độ

17. Các kinh hướng về Tịnh độ

18. Luận về nguyên nhân, sự, lý của việc niệm Phật

19. Bài văn của cư sĩ Long Thư khuyên giữ gìn khẩu nghiệp

PHỤ LỤC: Tây phương bách vịnh - Phần âm Hán Việt

TRĂM BÀI THƠ VỊNH TÂY PHƯƠNG

QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ - QUYỂN TRUNG

QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ - QUYỂN HẠ

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews