Rông M? Tâm H?n: Th?c t?p t? bi trong cu?c s?ng h?ng ngày - Song ng? Anh Vi?t

Rông M? Tâm H?n: Th?c t?p t? bi trong cu?c s?ng h?ng ngày - Song ng? Anh Vi?t

Paperback

$12.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, January 29

Product Details

ISBN-13: 9781986833028
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/25/2018
Pages: 346
Product dimensions: 6.00(w) x 1.25(h) x 9.00(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 6

DẪN NHẬP 22

CHƯƠNG 1: KHÁT KHAO NIỀM HẠNH PHÚC 72

GIỚI HẠNH VÀ SỰ HIỂU BIẾT VỀ BẢN CHẤT SỰ VẬT 80

QUY Y TAM BẢO 86

VƯỢT THOÁT LUÂN HỒI 92

THIỆN TRI THỨC VÀ SỰ DẪN DẮT TÂM LINH 96

CHƯƠNG 2: THIỀN TẬP - BƯỚC KHỞI ĐẦU 102

TRỞ NÊN QUEN THUỘC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN 110

PHÁP THIỀN QUÁN CHIẾU (THIỀN QUÁN) 116

PHÁP THIỀN ĐỊNH TÂM (THIỀN CHỈ) 118

CHƯƠNG 3: THẾ GIỚI VẬT CHẤT VÀ PHI VẬT CHẤT 124

CHƯƠNG 4: NGHIỆP QUẢ 138

CHƯƠNG 5: PHIỀN NÃO 156

KẺ THÙ NGUY HẠI NHẤT 162

CHƯƠNG 6: RỘNG LỚN VÀ SÂU SẮC: HAI KHÍA CẠNH 168

CHƯƠNG 7: LÒNG BI MẪN 178

SỰ CẢM THÔNG 178

NHẬN RA KHỔ ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC 182

LÒNG TỪ ÁI 188

CHƯƠNG 8: TỪ BI QUÁN 192

LÒNG BI MẪN VÀ TÁNH KHÔNG 192

QUÁN TỪ BI NHƯ THẾ NÀO? 196

TÂM ĐẠI BI 198

CHƯƠNG 9: NUÔI DƯỠNG TÂM AN ĐỊNH 206

THIỀN QUÁN ĐỂ AN ĐỊNH 220

CHƯƠNG 10: TÂM BỒ-ĐỀ 222

BẢY SUY NIỆM THEO NHÂN QUẢ 224

HOÁN CHUYỂN VỊ TRÍ CỦA CHÍNH MÌNH 230

CHƯƠNG 11: SỰ AN ĐỊNH 238

HAI CẤP ĐỘ CỦA TÂM THỨC 254

CHƯƠNG 12: CHÍN GIAI ĐOẠN THIỀN ĐỊNH 258

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews