×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Rails. Zaawansowane programowanie
     

Rails. Zaawansowane programowanie

by Ediger
 

Twórz zaawansowane projekty w Rails!

 • Jak zadba? o bezpiecze?stwo?
 • Jak zapewni? wydajno?? Twojej aplikacji?
 • Jak stworzy? i utrzyma? du?y projekt w Rails?

Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC z wykorzystaniem popularnego j?zyka Ruby, zosta?

Overview

Twórz zaawansowane projekty w Rails!

 • Jak zadba? o bezpiecze?stwo?
 • Jak zapewni? wydajno?? Twojej aplikacji?
 • Jak stworzy? i utrzyma? du?y projekt w Rails?

Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC z wykorzystaniem popularnego j?zyka Ruby, zosta? entuzjastycznie przyj?ty przez spo?eczno?? programistów. G?ówne za?o?enia autora tego projektu, Davida Heinemeiera Hanssona, to szybko??, ?atwo?? i przyjemno?? tworzenia kodu. Ruby on Rails jest dojrza?ym rozwišzaniem, wykorzystywanym przez wiele firm w aplikacjach internetowych, tworzonych pod kštem ich specyficznych potrzeb. Liczba aplikacji, które powsta?y z wykorzystaniem tego szkieletu, ?wiadczy o jego wysokiej jako?ci oraz niewštpliwie ma wp?yw na wzrost popularno?ci samego j?zyka Ruby.

"Rails. Zaawansowane programowanie" porusza te tematy, które Wy, programi?ci, lubicie najbardziej! Dzi?ki tej ksiš?ce dowiesz si?, w jaki sposób wykorzysta? gotowe wtyczki oraz jak stworzy? nowe. Nauczysz si? stosowa? zaawansowane funkcje bazy danych oraz pod?šcza? si? jednocze?nie do wielu baz. Po lekturze tego podr?cznika bez problemu zapewnisz swojej aplikacji najwy?szy poziom bezpiecze?stwa, optymalnš wydajno?? i skalowalno??. Autor wskazuje tutaj równie? niezwykle interesujšce kwestie, dotyczšce projektowania du?ych aplikacji, wykorzystania systemów kontroli wersji oraz utrzymywania w?a?ciwej struktury projektu.

 • Przypomnienie i omówienie podstawowych elementów Ruby i Rails
 • Stosowanie ActiveSupport oraz RailTies
 • Zastosowanie i projektowanie wtyczek
 • Zaawansowane wykorzystanie baz danych
 • Uwierzytelnianie za pomocš LDAP
 • Bezpieczne szyfrowanie hase?
 • Bezpieczne przetwarzanie formularzy i danych u?ytkownika
 • Zapewnienie wydajno?ci
 • Skalowanie architektury
 • Wykorzystywanie us?ug Web
 • Tworzenie wieloj?zycznych aplikacji
 • Zarzšdzanie du?ymi projektami
 • U?ywanie systemów kontroli wersji
Poznaj wszystkie funkcje Ruby on Rails!

Product Details

ISBN-13:
9781457176777
Publisher:
Helion
Publication date:
01/20/2009
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
336
File size:
9 MB

Meet the Author

Brad Ediger is the CTO of Tasman Labs, a real-estate technologycompany. Together with his wife Kristen, a web designer, Brad ownsMadriska Media Group, a firm specializing in custom applicationdevelopment. When not programming, Brad enjoys playing variousmusical instruments and watching obscure films.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews