Regionalpolitik (Resuméer af EU-lovgivningen) 2018

Regionalpolitik (Resuméer af EU-lovgivningen) 2018

by The Law Library

Paperback

$19.90
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, April 9

Overview

Regionalpolitik (Resuméer af EU-lovgivningen) 2018

Traktaten om Den Europæiske Unions (EU's) funktionsmåde indeholder fem artikler inden for økonomisk, social og territorial samhørighed (artikel 174-178) - som anerkendelse af regionalpolitikkens betydning. Målet med politikken er at nedbringe de økonomiske, sociale og territoriale forskelle mellem EU's regioner ved at fremme beskæftigelse, konkurrenceevne, økonomisk vækst, forbedret livskvalitet og bæredygtig udvikling. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) hjælper regionerne med at fjerne barriererne grundet deres handicap og på den måde bekæmpe hjerneflugten samt andre faktorer, der stiller dem mere ugunstigt end andre regioner. I perioden 2014-2020 investerer EU 325 mia. EUR i vækst og job samt i kampen mod klimaændringer, energiafhængighed og social udelukkelse.

Product Details

ISBN-13: 9781986758253
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 03/22/2018
Pages: 90
Product dimensions: 7.01(w) x 10.00(h) x 0.19(d)

Customer Reviews