×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Ruby. Receptury
     

Ruby. Receptury

by Carlson
 

Zbiór gotowych rozwišza? dla programistów u?ywajšcych j?zyka Ruby

 • Jak przetwarza? pliki XML i HTML?
 • Jak wykorzystywa? ?rodowisko Ruby on Rails?
 • W jaki sposób ?šczy? Ruby z technologiš AJAX?

Korzystasz w pracy z j?zyka Ruby i zastanawiasz si?, czy niektóre zadania

Overview

Zbiór gotowych rozwišza? dla programistów u?ywajšcych j?zyka Ruby

 • Jak przetwarza? pliki XML i HTML?
 • Jak wykorzystywa? ?rodowisko Ruby on Rails?
 • W jaki sposób ?šczy? Ruby z technologiš AJAX?

Korzystasz w pracy z j?zyka Ruby i zastanawiasz si?, czy niektóre zadania programistyczne mo?na wykona? szybciej? Chcesz pozna? zasady programowania obiektowego w Ruby? A mo?e interesuje Ci? framework Ruby on Rails? J?zyk Ruby zdobywa coraz wi?kszš popularno??, jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji sieciowych i sta? si? podstawš ?rodowiska Ruby on Rails. Jednak nawet najlepszy j?zyk programowania nie uwalnia programistów od ?mudnego realizowania zada?, które nie majš zbyt wiele wspólnego z tworzeniem aplikacji, czyli usuwania b??dów, implementowania typowych algorytmów, poszukiwania rozwišza? mniej lub bardziej typowych problemów i wielu innych.

Ksiš?ka "Ruby. Receptury" znacznie przyspieszy Twojš prac?. Znajdziesz tu kilkaset praktycznych rozwišza? problemów wraz z przejrzystym komentarzem oraz tysišce wierszy proponowanego kodu, który b?dziesz móg? wykorzysta? w swoich projektach. Przeczytasz o strukturach danych, algorytmach, przetwarzaniu plików XML i HTML, tworzeniu interfejsów u?ytkownika dla aplikacji i po?šczeniach z bazami danych. Nauczysz si? generowa? i obrabia? pliki graficzne, korzysta? z us?ug sieciowych, wyszukiwa? i usuwa? b??dy w aplikacjach, a tak?e pisa? skrypty niezwykle pomocne w administrowaniu systemem operacyjnym Linux.

 • Przetwarzanie danych tekstowych i liczbowych
 • Operacje na tablicach
 • Praca z systemem plików
 • Programowanie obiektowe
 • Przetwarzanie dokumentów XML i HTML oraz plików graficznych
 • Generowanie plików PDF
 • Po?šczenie z bazami danych
 • Korzystanie z poczty elektronicznej, protoko?u telnet i po?šcze? Torrent
 • Projektowanie aplikacji internetowych za pomocš Ruby on Rails
 • Stosowanie us?ug sieciowych
 • Optymalizacja aplikacji
 • Tworzenie wersji dystrybucyjnych
 • Automatyzacja zada? z wykorzystaniem j?zyka Rake
 • Budowanie interfejsów u?ytkownika
Je?li chcesz rozwišza? problem, skorzystaj z gotowej receptury
-- ko?o ju? wynaleziono.

Product Details

ISBN-13:
9781457177422
Publisher:
Helion
Publication date:
11/26/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
874
File size:
11 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Lucas Carlson is a professional Ruby programmer who specializes in Rails web development. He has authored a half dozen libraries and contributed to many others, including Rails and RedCloth. He lives in Portland, Oregon and maintains a website at http://rufy.com/.


Leonard Richardson (http://www.crummy.com/) is the author of the Ruby Cookbook (O'Reilly) and of several open source libraries, including Beautiful Soup. A California native, he currently lives in New York.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews