Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji

by Cal Henderson

NOOK Book(eBook)

$9.99 $14.00 Save 29% Current price is $9.99, Original price is $14. You Save 29%.
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Naucz si? tworzy? aplikacje internetowe nowej generacji
i do?šcz do nurtu Web 2.0

 • Chcesz tworzy? bardziej wydajne aplikacje internetowe?
 • Chcesz pozna? zasady projektowania skalowalnych architektur?
 • Chcesz efektywnie zarzšdza? danymi w aplikacjach internetowych?

Oblicze internetu podlega nieustannym zmianom. Obecnie coraz cz??ciej obok klasycznych witryn internetowych pojawiajš si? aplikacje internetowe, które charakteryzujš si? odseparowaniem warstwy danych od warstwy prezentacji. Zmiana modelu programowania wymaga przygotowania odpowiedniej platformy sprz?towej i programowej oraz zaprojektowania nowego systemu obs?ugi danych. Zastosowanie przy wykonywaniu tych zada? sprawdzonych strategii wykorzystywanych przez pionierów tworzšcych aplikacje internetowe nowej generacji pozwoli Ci zaoszcz?dzi? czas i koszty.

Ksiš?ka "Skalowalne witryny internetowe..." to zaawansowany i wszechstronny przeglšd zagadnie? zwišzanych z budowaniem takich w?a?nie aplikacji internetowych. Pomo?e Ci ona w rozwišzaniu problemów i unikni?ciu pu?apek czyhajšcych na programistów witryn internetowych nowej generacji. Poznasz sprawdzone strategie projektowania architektury oprogramowania, przygotowywania ?rodowiska programistycznego, zapewniania niezawodno?ci aplikacji czy wydajnego zarzšdzania informacjami. Dowiesz si? tak?e, jak tworzy? skalowalne i ?atwe w konserwacji witryny, które b?dš zapewnia? komfort pracy niezale?nie od up?ywu czasu i wzrostu liczby u?ytkowników.

 • Projektowanie architektury aplikacji internetowych
 • Przygotowywanie ?rodowiska programistycznego
 • Tworzenie aplikacji wieloj?zycznych
 • Zarzšdzanie bazami danych
 • Integrowanie poczty elektronicznej z witrynami
 • Stosowanie us?ug zdalnych
 • Wykrywanie i rozwišzywanie problemów z wydajno?ciš
 • Skalowanie aplikacji internetowych
 • Monitorowanie funkcjonowania aplikacji
 • Korzystanie z interfejsów API

Product Details

ISBN-13: 9781457177323
Publisher: Helion
Publication date: 11/26/2012
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 400
File size: 10 MB

About the Author

Cal Henderson has been a web applications developer for far too long and should really start looking for a serious job. Originally from England, he currently works at Yahoo! Inc in San Francisco, California as the Director of Engineering for the photo-sharing service Flickr. Before Flickr, he was the technical director of Special Web Projects at emap, a UK media company. By night he works for a whole slew of web sites and communities, including the creative community B3TA and his personal site, iamcal. In his spare time, he writes windows software, develops web publishing tools, and writes occasional articles about web application development and security.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews