Spiritualiteit En Zingeving

Spiritualiteit En Zingeving

by Herman De Roos

Paperback

$32.95
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Wednesday, October 16

Overview

Uit de antropologie en de psychologie leren we dat mensen voortdurend bezig hun leven een zinvolle betekenis te geven. Wanneer dat niet lukt ontstaat een gevoel van lijden. Vanuit moderne spirituele visies wordt daarover vaak gezegd dat het leven maakbaar is en dat door positief te denken lijden tot het verleden hoort en geluk en succes binnen ieders handbereik liggen. In een poging antwoord te vinden op de vraag in hoeverre het bij deze opvatting om een realistische spirituele visie gaat worden verschillende religieuze uitgangspunten op een rijtje gezet en geanalyseerd. Duidelijk wordt hoe elke religie eigen specifieke antwoorden heeft geformuleerd op de vraag naar de oorzaak van menselijk lijden. Daarbij wordt ook duidelijk hoe het idee over de maakbaarheid van het leven is ontstaan. De religies die aan de orde worden gesteld zijn het christendom, het jodendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme en de new age.

Product Details

ISBN-13: 9781445767505
Publisher: Lulu.com
Publication date: 09/08/2010
Pages: 228
Product dimensions: 8.27(w) x 11.69(h) x 0.48(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews