Sut I Loywi Mewn Rhifyddeg Pen

Sut I Loywi Mewn Rhifyddeg Pen

by Beryl Webber, Jean Haigh

Paperback

$20.25 $22.50 Save 10% Current price is $20.25, Original price is $22.5. You Save 10%.
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Friday, April 3

Overview

Mae rhifyddeg pen nawr yn rhan bwysig o gwricwlwm yr ysgol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae Sut i Loywi mewn Rhifyddeg Pen yn cynnwys mwy na 40 o weithgareddau y gellir eu llungopïo i helpu plant ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio symiau allan yn gyflym ac yn gywir. Mae'r dalennau yn cyflwyno amrywiaeth o dechnegau a strategaethau ac yn rhoi cyfle i'r plant ymarfer, atgyfnerthu a chymhathu eu sgiliau newydd.

Mental arithmetic is now an important part of the school curriculum in both primary and secondary schools. How to be Brilliant at Mental Arithmetic contains over 40 photocopiable activities to help children develop the skills needed to do fast and accurate mathematical calculations. The sheets introduce a variety of techniques and strategies and provide opportunities for children to practise, reinforce and assimilate their new skills.

Product Details

ISBN-13: 9780857472243
Publisher: Brilliant Publications Ltd
Publication date: 02/22/2011
Pages: 50
Product dimensions: 8.27(w) x 11.69(h) x 0.10(d)

Customer Reviews