Svenska folkets underbara öden: Äldre Vasatiden (Band II)

Svenska folkets underbara öden: Äldre Vasatiden (Band II)

by Carl Gustaf Grimberg

Hardcover

$40.00
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Wednesday, October 24?   Order by 12:00 PM Eastern and choose Expedited Shipping at checkout.

Overview

Svenska folkets underbara öden: Äldre Vasatiden (Band II) by Carl Gustaf Grimberg

I den andra delen av Carl Grimbergs vandring genom Sveriges historia får läsaren följa med till 1500-talet och Gustav Vasas färd från jagad upprorsman i Dalarnas utmarker till reformator och landsfader.

Under Vasas ledning bryts unionen med Danmark för gott och Sverige blir en modern nationalstat med starkt centralstyre och arvsmonarki. Men Vasaättens tid på tronen präglas inte bara av fortskridande utan även av bondeuppror, brödrastrider och inbördeskrig.

Allt avhandlas med Carl Grimbergs fängslande berättarglädje som gör Svenska folkets underbara öden till det mest underhållande verk över svensk historia som någonsin skrivits.

Ett sekel efter dess ursprungliga publicering är Sveriges folkkäraste historieverk tillbaka för att underhålla och bilda nya generationer.

Product Details

ISBN-13: 9781912079520
Publisher: Arktos Media Ltd
Publication date: 05/29/2017
Series: Svenska folkets underbara öden , #2
Pages: 542
Product dimensions: 5.50(w) x 8.50(h) x 1.38(d)

About the Author

Carl Gustaf Grimberg, född 22 september 1875 i Göteborg, var historiker, lärare och förlagsman. Han blev filosofie doktor vid Göteborgs högskola 1903 med avhandlingen "De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen 1804-1808". Han gillade idrott och lade ned mycket tid på segling, ritt och fjällvandring.

Grimberg arbetade som lärare, docent i historia och lektor vid Uppsala Universitet. Hans lektioner kännetecknades av närmast teatraliska föreläsningar där Sveriges historia levandegjordes inför fängslade elever som lyssnade med stor entusiasm.

Vid tiden då Carl Grimberg skrev "Svenska folkets underbara öden" var han chef för P.A. Norstedt & Söners litterära avdelning. Verket gjorde honom både känd och folkkär. Av de mängder entusiastiska brev som han lämnade etter sig, skrivna av hängivna läsare, framträder bland annat prins Eugen, Knut Agathon Wallenberg och Sven Hedin.

Men Grimbergs historieskrivning ådrog sig även kritik. Kanske inte så mycket från allmänheten, men däremot från politiskt håll då den svenska vänstern ansåg att den var för "nationalistiskt" och "krigsförhärligande". I spetsen för kritikerna stod Socialdemokraternas dåvarande ledare Hjalmar Branting.

Table of Contents

Förord

Frihetshjälten Gustav Eriksson Vasa

När nöden var som störst

»Dalasagan om flyktingens färd»

Sverige blir åter fritt

Kristian fördrivs även ifrån Danmark

Sören Norbys fribrytarliv på Gotland

Frihetshjälten blir reformator

Reformationens ursprung

Ett »väldigt skämt» med gödda abboter

En katolsk prelats hovhållning

Svenska kyrkans store reformator

Det stora avgörandet

Upprorsmakare

Första Dalupproret

Daljunkerns uppror

Västgötaherrarnas uppror

Klockupproret

Ett nytt befrielsekrig

Gustav vågar bjuda det mäktiga Lübeck spetsen

Ett nordiskt kungamöte

Envåldshärskartag

Gustav ändrar åsikter om hur Sveriges folk skall regeras

Dackefejden

Landsfadern

Arvföreningen

Gustav I, hans familjeliv och hov

”Han som vårt Sverige murat från grund och till tak”

En praktisk nationalekonom

Landsfaderliga förmaningar till sparsamhet och måttlighet

Landsfadern, som skulle allting bestyra

En förfallets tid för den andliga kulturen

Ovädersmoln i öster och söder

Ryska kriget

Förhållandet till Danmark och Tyskland

Gamle kung Göstas sista tid

Familjesorger

Landsfadern tager avsked av sitt folk

Gustav Vasas sista sjukdom och död

Erik XIV

Tronföljaren

Kröningen

Eriks frierier

Liten Karin

Sveriges förvärv av Estland leder till brödrastrid

Nordiska sjuårskriget

Sturemorden och Eriks avsättning

Kung Erik och hans onda genius

Sturemorden

Erik förlorar sin krona

Eriks fångenskap

Eriks död

»Habent sua fata libelli»

Eriks maka och barn

Johan III

Johan gynnar adeln

»Rikets prydande byggningsman»

Röda boken

Konung Johan och den helige fadern

När Sveriges konung och Rysslands tsar växlade »skällebrev» med varandra

Ryska kriget

Far och son

Hertig Magnus

Sigismund och hertig Karl

Den katolska reaktionen

Uppsala möte

Sigismunds kröningsfärd

Söderköpings riksdag

Mäster Abrahams räfst

Hertigen och rådet blir fiender

Klubbekriget

Stångebro slag

Religionshat

Karl IX

Straffdomar över Sigismunds anhängare

Gamle kung Göstas arvtagare

Finnarna i mellersta Sverige

»Bondekungen»

Två som talat vid Karl IX

Polska kriget

Karl Gyllenhielm i fängelset

Ryska kriget

Karl IX och Västeuropa

Kalmarkriget

Karl IX och hans familj

Svenskt folkliv på 1500-talet

I bondestuga på 1500-talet

I högtidsprakt och festligt lag

Brott och laster

En svensk rådsherres syndaregister från 1500-talet

Ur »En gyldenne Book […]» av Erasmus av Rotterdam

Läkeböcker från 1500-talet

1500-tals-humor

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews