Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I

Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I

Paperback

$31.92 $38.00 Save 16% Current price is $31.92, Original price is $38. You Save 16%.
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Wednesday, October 24?   Order by 12:00 PM Eastern and choose Expedited Shipping at checkout.

Overview

Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I by R Vosters

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is een unieke periode in de Belgische en Nederlandse geschiedenis. Tussen 1815 en 1830 waren de Lage Landen onder Willem I verenigd en die samenvoeging van Noord en Zuid leverde op het gebied van de godsdienst, het onderwijs en de taal veel spanningen op. De geschiedschrijving over nationalisme en natievorming staat meer dan ooit in de belangstelling, en de ontwikkelingen op dat terrein vragen om een hernieuwde kijk op de periode van het Verenigd Koninkrijk in al haar facetten. Hoe verliep de eenmaking van beide landsdelen, hoe zag het cultuurbeleid van Willem I eruit, en welke krachten speelden een rol bij het succes of het falen ervan? In Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I komen gevestigde en aanstormende onderzoekers aan het woord die vanuit hun eigen discipline een stand van zaken geven van het onderzoek naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze interdisciplinaire benadering levert een caleidoscopisch beeld op dat bovendien veel niet eerder bestudeerde bronnen onder de aandacht brengt. Vaak komen er in de bundel raakpunten en dwarsverbanden aan het licht en bieden de diverse bijdragen frisse antwoorden op vaak oude vragen, die op hun beurt weer nieuwe vragen oproepen.

Product Details

ISBN-13: 9789065690944
Publisher: Peeters Publishing
Publication date: 12/31/2011
Series: Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie; voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks Series , #23
Pages: 225

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews