Tap 1: Mua Nguyen lieu vat tu hang hoa - So Tay Dau Tu Giai Phap ERP Doanh Nghiep Thuy Hai San

Tap 1: Mua Nguyen lieu vat tu hang hoa - So Tay Dau Tu Giai Phap ERP Doanh Nghiep Thuy Hai San

by Ictroi

NOOK Book(eBook)

$11.90
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
LendMe® See Details
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Tap 1: Mua Nguyen lieu vat tu hang hoa - So Tay Dau Tu Giai Phap ERP Doanh Nghiep Thuy Hai San by Ictroi

Phân hệ quản lý mua nguyên liệu/ vật tư/ hàng hóa phải có chức năng quản lý việc đặt hàng mua nguyên vật liệu, các vật tư, thiết bị khác phục vụ sản xuất.Theo dõi tình hình kế hoạch hàng về, tình hình thực hiện hợp đồng đặt hàng, nhập kho…
Phân hệ mua hàng liên kết với các phân hệ: lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên phụ liệu, kế toán phải trả, kế toán tổng hợp. Kết xuất các hệ thống báo cáo liên quan đến quản lý điều hành công tác mua Nguyên phụ liệu, vật tư,tài sản cố định, công cụ dụng cụ cho doanh nghiệp.
Nội dung chính:
I. Kịch bản mua nguyên liệu, vật tư
1. Mua thiết bị vật tư
2. Mua bao bì , nguyên liệu
3. Mua thành phẩm hàng hóa nhập khẩu
II. Quản lý yêu cầu mua nguyên liệu
III. Duyệt yêu cầu mua nguyên liệu
IV. Quản lý báo giá nhà cung cấp
V. Quản lý đơn hàng mua: Nội địa và nhập khẩu
VI. Quản lý tình trạng đơn hàng/ hợp đồng
VII. Quản lý trả hàng từ nhà cung cấp

Product Details

BN ID: 2940153071220
Publisher: Ictroi
Publication date: 06/10/2016
Series: Sáp ERP doanh nghi
Sold by: Smashwords
Format: NOOK Book
File size: 2 MB

About the Author

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide. I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management. Expertise & Values: • Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution.... • Project management experience for large and medium business • ERP, CRM, Retail, BI solution consulting • Sales & Presales Experience • Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews