The Collected Sicilian Folk and Fairy Tales of Giuseppe Pitre

The Collected Sicilian Folk and Fairy Tales of Giuseppe Pitre

by Jack Zipes, Joseph Russo

NOOK Book(eBook)

$50.99 $57.95 Save 12% Current price is $50.99, Original price is $57.95. You Save 12%.
View All Available Formats & Editions

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now

Product Details

ISBN-13: 9781136094101
Publisher: Taylor & Francis
Publication date: 01/11/2013
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 684
File size: 7 MB

Table of Contents

III. Legends and Ghost Stories

201. The Fisherman Vitu Lucchiu – Ràisi Vitu Lùcchiu

202. The Captain and the General – Lu capitanu e lu ginirali

203. The Tuna Viceroy – Lu viciarrè tunnina

204. The King and the Prisoners – Lu re e li carzarati

205. The Beauty of Icara – La bedda di Lìccari

206. Mohammed – Maumettu

207. The Evil King Guglielmo – Lu malu Gugghiermu

208. Guglielmo the Good – Gugghiermu lu bunu

209. Frederick the Emperor – Fidiricu ’Mperaturi

210. The Sicilian Vespers – Lu vèspiru Sicilianu

211. The Slaughter of the French at Trapani – Lu tagghia-tagghia di li Francisi ’n Trapani

212. The Rock of the Bad Council – Lu schioggiu di lu malu cunsigghiu

213. The Gallic Tomb – Tumma-Gallia

214. Beautiful Angiolina – La bella Angiolina

215. The Society of the Holy Pauls – Li biati Pauli

216. The Devils of the Zisa – Li diavuli di la Zisa

217. The Judges’ Slope – La calata di li Judici

218. The Gambler’s Stone – La petra di lu Jucaturi

219. The Courtyard of the Seven Fairies – Lu curtigghiu di li setti fati

220. The Cross of Santa Croce Church – La cruci di la chiesa di S. Cruci

.

221. Sabbedda’s Cave – La grutta di Sabbedda

222. Valley of the Woman – Vaddi di la donna

223. Motta Rock, Summit of the Flag, and Valley of the Woman – La rocca di la Motta, serra di la bannera, e vaddi di la donna

224. The Haunted Cave of Beautiful Peak – La grutta di lu pizzu beddu

225. The Captain’s Olive Tree – Lu pedi d’aliva di lu capitanu

226. Marabedda Peak – Lu pizzu di Marabedda

227. The Mountain of the Country Fair – La muntagna di la fera

228. The Sacks of Gold on the Mountain – Li vèrtuli di la muntagna di la fera

229. Three Brothers Peak – Lu pizzu di li tri frati

230. The Bank of Ddisisa – Lu bancu di Ddisisa

231. The Rock of Antedda – Rocca d’Antedda

232. The Mountain of Saint Cuonu – Lu muntagna di Santu Cuonu

233. The Rock of Pizziddu – La rocca di lu Pizziddu

234. The Little Church of Our Savior – La chisulidda di lu Sarvaturi

235. The Stone of the Seven Mules – La petra di li setti muli

236. The Church of the Holy Annunciation – La crèsia di la S. Nunziata

237. The Tower of Saint Brancatu – La turri di S. Brancatu

238. The Peak – Lu pizzareddu

239. The Basin of the Crows – La stràmula di lu corvu

240. The Mountain of the Raja – La muntagna di lu Raja

241. The Throne of the Turk – La seggia di lu turcu

242. The Castle of Ficarazzi – Lu casteddu di Ficarazzi

243. The Plain of the Threshing Floor – Lu chianu di l’aria

244. The Chasm – Xöni

245. Keep Up your Courage, Don Mennu! – Curaggiu Don Mennu!

IV. Proverbial Tales

246. Live and Learn – Cchiù si campa e cchiù si sapi

247. For a Grand Person, a Small Gift – A gran signuri picculu prisenti

248. Between One Horn and the Other, You Can’t Get at the Truth – D’Un cornu all’àutru ‘un si pò sapiri la viritati

249. Navarra Can’t Hear the Words to This Song – Navarra nun la senti sta canzuna

250. He Who Got Fire Survived, He Who Got Bread Died – Cu’appi focu campau, cu’appi pani muriu

251. God Will Send Help, and This Will Do the Rest! – Diu ti la manna bona!

252. Don’t Tell Secrets to Women, Have Policemen as Friends, or Live in a House with a Trellis – Sigretu a fimmini ‘un cunfidari, cumpari sbirri nun pigghiari, casa cu prèula ‘un adduari

253. The Whole Fight was for a Bedspread – Tutta la sciarra è pi la cutra

254. Don’t Say "Four" Till It’s in the Bag – Nun diri quattru s’un l’hai ‘nta lu saccu

255. "Let the Good Times Roll," Said the Mother-in-Law to the Daughter-in-Law – "Pigghia lu bon tempu e ’nfilatillu dintra," dissi la sòggiera a la nora

256. The Caresses of Tinchiuni – Li carizzii di Tinchiuni

257. With the Scissors – Fòrfici fòru

258. You’re Taking Me from Cave to Cave, from North to South, Like a Yawn That Passes from Mouth to Mouth – Mi vai purtannu di grutta ’n grutta Comu lu badàgghiu di vucca ’n vucca

259. The Man Who Had Scruples about a Drop of Milk – Farisi scrupulu di la stizza di lu latti

260. Save the Goat and the Cabbages – Sarvari crapa e cavuli

261. The Old Woman Said to King Nero: "The Worst Is Yet to Come." – Dissi la vecchia a Niruni: "A lu peju nun cc’è fini."

262. As a Pear Tree You Never Produced Pears, and as a Saint You Don’t Produce Miracles – Piraru mai fascisti pira, E mancu santu fai miraculi

263. Anything Can Happen Except for a Man Getting Pregnant; And Yet, There Was this Pregnant Man of Monreale – Tutti cosi ponnu succediri, fora d’omini preni; eppuru cci fu lu prenu di Murriali

264. Like the Fiancèe with the Shaved Eyebrows – Arristari comu la zita cu lu gìgghiu rasu

265. For a Single Calabrian Onion, Four Calabrians Lost their Lives – Pi ‘na cipudda di Calàvria si persiru quattru calavrisi

266. Losing Both the Donkey and the Carobs – Cci appizau lu sceccu e li carrubbi

267. With God On My Side, I Can Laugh at the Saints – Mi vogghia beni Diu, ca di li santi mi nni jocu e rju

268. In Palermo, You Need a Sack this Big! – Palermu, un saccu tantu!

269. In Jibbusu, They Whip Roosters - Jibbisoti, frustajaddi

270. The Carinisi Are Dogs! – Cani Carinisi!

V. Brief Tales, Fables, and Animal Stories

271. Brancaliuni! – Brancaliunu!

272. The Two Mice – Li dui surci

273. The Man, the Wolf, and the Fox – L’omu, lu lupu e la vurpi

274. Wind, Water, and Honor – Lu ventu, l’aqua e l’onuri

275. Friend Wolf and Friend Fox – Cumpari lupu e cummari vulpi

276. The King of the Animals, the Wolf, and the Fox – Lu re di l’armali, lu lupu e la vurpi

277. The Fox – La vurpi

278. The Little Bird – L’Acidduzzu

279. The Wolf and the Cardinal – Lu lupu e lu cardidduzzu

280. The Grasshopper and the Ant – La cicala e la frummìcula

281. King Crystal – Lu Re Cristallu

282. The Curious Wife – La muglieri curiusa

283. The Stepmother – La parrastra

284. The Hermit – Lu rimitu

285. The Lovely Maiden – La bedda picciotta

286. The Dropped Spindle – Lu fusu cadutu

287. The Faithful Little Horse – Lu cavadduzzu fidili

  1. The Little Doll – La pupidda

289. The Lion – Lu liuni

290. Art Departs, and Nature will Win - L’Arti si parti e la natura vinci

291. Even Pirollu was Destroyed! – Nni l’annittaru a Pirollu!

292. By Making his Point, St. Martin Lost His Cloak – Pi lu puntu S. Martinu persi la cappa

293. By One Point, Martinu Lost "The Cape" – Pri un puntu Martinu pirdiu la cappa

294. Without a Good Knot, the Stitch Won’t Hold – Pi ‘un fari lu gruppiddu si perdi lu puntiddu

295. What a Disaster for the Three Ladies! – Tri donni, e chi mali cci abbinni!

296. The Treasure of the Zisa – Lu tisoru di la Zisa

297. The Peasant and the King – Lu viddanu e lu re

298. Pinnìculu Pinnàculu Pinnía – Pinnìculu pinnàculu pinnía

299. The Devotee – La divota

300. A Rare King – Un re raru

Endnotes

Bibliography

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews