The TBM Sounds

The TBM Sounds

CD

$37.91 $42.99 Save 12% Current price is $37.91, Original price is $42.99. You Save 12%.

Product Details

Release Date: 09/20/2011
Label: Lim
UPC: 4892843002190
catalogNumber: 48

Album Credits

Performance Credits

Kazumi Watanabe   Guitar
Tsuyoshi Yamamoto   Piano
Kunimitsu Inaba   Bass
Nobuyoshi Ino   Bass
Kazuo Okamoto   Cello
Sadanori Nakamure   Guitar
Mari Nakamoto   Vocals
Isao Suzuki   Bass,Cello
Kunihiko Sugano   Piano,fender rhodes
Shoji Yokouchi   Guitar,Electric Guitar
Yoshiko Goto   Vocals
George Otsuka   Drums
Mizuhashi Takashi   Bass
Tetsujiro Obara   Drums
Yuri Tashiro   Hammond B3
Ayako Hosakawa   Vocals
Akira Daiyoshi   Bass
Hajime Ishimatsu   Drums
Yoshihisa Tamano   Violin
Toshio Yokoi   Viola
Mihoko Morioka   Violin
Kohnsuke Saijo   Tenor Saxophone
Isoo Fukui   Bass

Technical Credits

Yoshihiko Kannari   Engineer
Takeshi Fujii   Producer,Liner Notes
Winston Ma   Producer,Liner Notes
Shoji Yokouchi   Arranger
Chi Ho Yeung   Cover Design

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews