Tieu Bang California

Tieu Bang California

by Le Thanh Hoang Dan

Paperback

$25.00
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Monday, April 29

Product Details

ISBN-13: 9781543954500
Publisher: BookBaby
Publication date: 01/26/2019
Series: Bo Sach Nuoc My Noi Toi Dang Song Series , #2
Pages: 266
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x (d)

About the Author

Lê Thanh Hoàng Dân (sinh năm 1937) là một cựu giáo sư, nhà nghiên cứu và dịch giả người Việt Nam.

Giáo sư sinh tại Sài Gòn (tên cũ của Thành phố Hồ Chí Minh). Trước năm 1975 ông là giảng viên tại các trường Đại học như Võ Trường Toản (Sài Gòn, từ khi thành lập đến năm 1965), Quốc gia Sư phạm Sài Gòn, Đại học Sư phạm Sài Gòn, Đại học Sư phạm Cần Thơ, Cao Đài, Hòa Hảo.[1] Ông viết một số sách về tâm lý, giáo dục và liên quan đến các bậc học phổ thông.

Bên cạnh việc giảng dạy đại học, ông làm việc trong nhà xuất bản Trẻ và cho ra đời nhiều tủ sách giá trị như: Tủ sách Văn học thế giới, Tủ sách Tâm lý, Tủ sách Giáo dục, Tủ sách khoa học nhân văn...[1]

Sau năm 1975, ông định cư tại New York (Hoa Kỳ). Tại đó, dù tuổi đã lớn (trên 40 tuổi) nhưng ông vẫn tiếp tục theo học và tốt nghiệp MS & MBA tại Đại học Pace, New York và làm việc cho nhiều ngân hàng và công ty ở Hoa Kỳ.

Từ năm 2002, ông nghỉ hưu.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews