Tru?ng Kinh v? s? thi?t l?p ý th?c: Kinh D?i Ni?m X?

Tru?ng Kinh v? s? thi?t l?p ý th?c: Kinh D?i Ni?m X?

by Vipassana Research Institute (Translator)

Paperback

$4.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, April 25

Product Details

ISBN-13: 9781983760815
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 06/30/2018
Pages: 116
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.24(d)

Table of Contents

Lưu ý về cách phát âm tiếng Pāli 7

Vedanā trong phương pháp thực hành Satipaṭṭhāna 9

Trường Kinh Về Sự Thiết Lập Ý Thức 20

1. Giới thiệu 20

2. Quan sát thân 22

A. Phần về hơi thở 22

B. Phần về tư thế (oai nghi) 24

C. Phần hiểu biết thấu đáo liên tục về vô thường 26

D. Phần suy ngẫm về sự đáng kinh tởm 28

E. Phần suy ngẫm về các yếu tố vật chất cơ bản 30

F. Phần về chín cách quan sát bãi tha ma 32

3. Quan sát cảm giác (thọ) 42

4. Quan sát tâm 44

5. Quan sát nội dung của tâm (pháp) 46

A. Phần về những chướng ngại (triền cái) 46

B. Phần về những tập hợp (ngũ uẩn) 52

C. Phần về lĩnh vực giác quan 54

D. Phần về bảy nhân tố giác ngộ 58

E. Phần về Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Đế) 64

Giảng Giải Sự Thật Về Khổ (Khổ Đế) 64

Giảng Giải Sự Thật Về Sự Nảy Sinh Của Khổ 72

Giảng Giải Sự Thật Về Sự Chấm Dứt Khổ 80

Giảng Giải Sự Thật Về Con Đường (Đạo Đế) 88

6. Kết quả của sự thiết lập ý thức 96

Chú thích 100

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews