Tu? S? - V? th?y c?a b?n chúng: Tinh hoa Ph?t giáo Vi?t Nam

Tu? S? - V? th?y c?a b?n chúng: Tinh hoa Ph?t giáo Vi?t Nam

Paperback

$5.69
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Wednesday, May 1

Product Details

ISBN-13: 9781546361725
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 05/31/2018
Pages: 94
Product dimensions: 5.00(w) x 7.99(h) x 0.23(d)

About the Author

Phe X. Bach is an educator in the greater Sacramento area. He is an Instructional Leadership Corps professional development workshop trainer. He is teaching Mindfulness in the classroom for educators throughout California. Phe Bach acquired his Doctor of Education in Educational Leadership with the concentration in HRD at Drexel University. Dr. Bach is a Buddhist Practitioner and is a Vietnamese Buddhist Youth (GDPT) leader. Currently, he teaches Chemistry at Mira Loma High and co-teaches Master of Science in Higher Education's classes at Drexel University Sacramento. He was born in Nhon Ly, Quy Nhon, Binh Dinh, Viet Nam in 1976. In his early years, he finished 6th grade in Vietnam and started as a sophomore at Lincoln High School, Lincoln, NE. He got his Bachelor of Science, Biology; minors: Chemistry/Psychology at the University of Nebraska, Lincoln, NE and got accepted into the PhD program in Bio-Organic Chemistry at UC Davis. After 4 years of studying graduate school, teaching and researching, he earned his Prof. Clear Single Subject Teaching Credential in Science with CLAD, University of California, Davis and teach Chemistry at Mira Loma High since then. He also got his Preliminary Administrative Credential, CSU, Sacramento and a Master's Degree degree in Educational Leadership and Policy Studies, CSU, Sacramento. He earned his Doctoral degree in Education in Educational Leadership and Management at Drexel University, concentrated in Human Resources Development. He writes as a way to learn and retain his native Vietnamese language and culture as well as improving his English while promoting the message of compassion, understanding, love and mindfulness. He composes poems and write articles in English and Vietnamese on different websites and magazines both in Vietnam and in USA. He is also presenting his research and papers throughout the world. He also volunteer with the Buddhist Pathways Prison Project since 2011. His book publications included: 1. Thầy Tôi - My Master, Editor, Trung Dao Publisher, Sacramento, CA. (2006) 2. Tâm Trong - Editor, Trung Dao Publisher, Sacramento, CA. (2006) 3. An Essence Of Mindful Leadership: Learning Through Mindfulness And Compassion (2015). LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. 4. Awaken: Buddhism, Nature and Life - A Vision of Poems for West and East (2014). Hoa Đàm Publisher. Westminster, CA. 5. Tưởng Niệm và Tri Ân - Remembrance and Paying Tributes (2014). Trung Dao Publisher, Sacramento, CA. 6. Best Teaching Practices: A Supporting Guide for New Teachers (2013), LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. 7. Hương Lòng - Perfume of the Heart (2007) 8. Mẹ Cảm Xúc và Em (2004)

Nguyễn Minh Tiến (bút danh Nguyên Minh) là tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học đã chính thức xuất bản từ nhiều năm qua, từ những sách hướng dẫn Phật học phổ thông đến nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ông cũng đã xuất bản Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt, công trình thống kê và hệ thống hóa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam về tất cả những Kinh điển đã được Việt dịch trong khoảng gần một thế kỷ qua. Các công trình dịch thuật của ông bao gồm cả chuyển dịch từ Hán ngữ cũng như Anh ngữ sang Việt ngữ, thường được ông biên soạn các chú giải hết sức công phu nhằm giúp người đọc dễ dàng nhận hiểu. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn (www.rongmotamhon.net) với hơn 6.000 thành viên trên toàn cầu. Hiện nay ông là Thư ký của United Buddhist Foundation (Liên Phật Hội - www.lienphathoi.org) có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tổ chức này đã tiếp quản toàn bộ các thành quả của Rộng Mở Tâm Hồn trong hơn mười năm qua và đang tiếp tục phát triển theo hướng liên kết và phụng sự trên phạm vi toàn thế giới.

Table of Contents

Lời Nói Đầu 7

Lời Giới Thiệu 9

Tâm Thư Gửi Tăng Sinh Huế 14

The Letter To Huế’s Buddhist Students 15

Suy Nghĩ Về Hướng Giáo Dục Đạo Phật cho Tuổi Trẻ 24

The Current Thinking About

Buddhist Education Plans For Vietnamese Youth 25

Thiên Lý Độc Hành 40

Lonely Journey Of Thousand Miles 41

Another Translation: 50

Alone On A Lengthy Journey 50

Một Thoáng Chiêm Bao 58

Fleeting Glimpse Of A Dream 59

Tôi Vẫn Đợi 58

I Am Still Waiting 59

Quán Trọ Của Ngàn Sao 60

Place Holder Of Thousands Of Stars 61

Tiếng Gà Gáy Trưa 62

Afternoon Rooster Song 63

Một Bóng Trăng Gầy 64

Shadow Of The Thin Moon 65

Bình Minh 66

Dawn 67

Ta Biết 68

I Know 69

Cây Khô 68

Dying Tree 69

Bài Thơ Bỏ Sót 70

Unomitted Poem 71

Cho Ta Chép Nốt Bài Thơ Ấy 70

Letting Me Compose The Lyrics For That Poem 71

Tiểu Khúc Phật Đản 72

A Little Joyous Song Of Vesak 73

Mộng TrƯỜng Sinh 76

The Dream Of Everlasting Life 77

Thơ Song Ngữ Của Tâm Thường Định

Viết Về Thầy Tuệ Sỹ 78

Vị Thầy Tiêu Biểu 78

ĐôI Mắt Thần Tiên 78

An Ordinary Teacher 79

Spiritual Eyes 79

Mùa Xuân Nhớ Thầy Tuệ Sỹ 80

Remembering Zen Master Tuệ Sỹ In Springtime 81

Thiên Nhãn 82

Holy Eyes 83

Quán Trọ Thong Dong 84

Leisurely Stroll Across This Transient World 85

Mắt Biếc Trong Thơ Tuệ Sỹ 88

Fleeting Glimpse Of A Dream 92

Tham Khảo 93

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews