Wet & Duiding Fiscale procedure en fiscaal strafrecht

Wet & Duiding Fiscale procedure en fiscaal strafrecht

NOOK Book(eBook)

$109.49 $184.99 Save 41% Current price is $109.49, Original price is $184.99. You Save 41%.

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Product Details

ISBN-13: 9782804462062
Publisher: Uitgeverij Larcier
Publication date: 06/17/2013
Series: Larcier Duiding
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 818
File size: 2 MB

About the Author

Bart Spriet doceert vakken van strafrecht aan de KU Leuven en UHasselt, en is tevens advocaat aan de balie te Turnhout. Zijn praktijk is uitsluitend gericht op het strafrecht, met inbegrip van het fiscaal strafrecht.


Advocaat bij de balie te Antwerpen (Alfa advocaten). Zijn praktijk is uitsluitend fiscaal gericht en bestaat overwegend uit het behandelen van fiscale geschillen.


Advocaat bij de balie te Brussel.

Kris Beirnaert behaalde zijn rechtendiploma aan de KUL in 2001, en een masterdiploma in economisch recht aan de VUB in 2002. Hij behaalde ook het diploma m.b.t. de beroepsopleiding in de cassatieprocedures, georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie (2007-2011). Sedert 2002 is hij actief als advocaat in het economisch-financieel strafrecht (balie Brussel, DLA Piper). Tijdens het academiejaar 2007-2008 was hij ook deeltijds praktijkassistent verbintenissenrecht aan de KUL. Hij is mede-auteur bij diverse Wet&Duiding-publicaties (Strafrecht, Strafprocesrecht, Fiscale procedure en fiscaal straf(proces)recht, en Wegverkeer).

 


Advocaat


Raadsheer bij het Hof van beroep te Antwerpen


Advocaat bij de balie te Antwerpen (Alfa advocaten)


Substituut-Procureur des Konings te Antwerpen, vrij navorser aan de Universiteit Antwerpen.

Vrijwillig medewerker Instituut voor Strafrecht KU Leuven


Advocaat Vandendijk & Partners


Advocaat, assistent straf- en strafprocesrecht Vrije Universiteit Brussel, docent UAMS

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews