×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy
     

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy

by Gralla
 

Podr czny przewodnik po systemie Vista Przeglšd najwa niejszych elementów systemu Zestawienie skrótów klawiaturowych Omówienie struktury rejestru systemowego

System operacyjny Windows Vista -- najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego -- wkroczy? na rynek z rozmachem. Od dawna zapowiadany produkt

Overview

Podr czny przewodnik po systemie Vista Przeglšd najwa niejszych elementów systemu Zestawienie skrótów klawiaturowych Omówienie struktury rejestru systemowego

System operacyjny Windows Vista -- najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego -- wkroczy? na rynek z rozmachem. Od dawna zapowiadany produkt firmy Microsoft szybko sta? si? przebojem w ród u ytkowników komputerów. Producent zaoferowa? kilka wersji ró?nišcych si? mo liwo ciami, jednak majšcych wiele wspólnego. Vista ma nowy, bardzo intuicyjny i wygodny interfejs u ytkownika, jest stabilna, bezpieczna i doskonale sprawdza si? w sieci. Narz dzia, znane u ytkownikom poprzednich wersji Windows, zosta y gruntownie przeprojektowane i dodano wiele nowych.

Ksiš?ka "Windows Vista. Leksykon kieszonkowy" to zwi z?y przewodnik po tym nowatorskim systemie operacyjnym. Znajdziesz w nim niezb dne do pracy wiadomo ci podane w zwartej i czytelnej postaci. Poznasz najwa niejsze elementy systemu oraz narz dzia i aplikacje, w jakie zosta? wyposa ony. Przeczytasz o korzystaniu ze skrótów klawiaturowych, pracy w sieci, modyfikowaniu zawarto ci rejestru, wyszukiwaniu plików i danych, drukowaniu i systemie plików. Dowiesz si? tak e, jak korzysta? z wiersza polece?.

Elementy Pulpitu Dyski, foldery i pliki Skróty klawiaturowe Konfigurowanie systemu za pomocš Panelu sterowania Przeszukiwanie plików i folderów Korzystanie z poczty elektronicznej i przeglšdarki Internet Explorer Konfiguracja po?šcze? sieciowych Administracja systemem Edycja rejestru Polecenia konsoli tekstowej Dzi ki tej ksiš?ce szybko zaczniesz efektywnš prac?
z systemem Windows Vista.

Product Details

ISBN-13:
9781457177521
Publisher:
Helion
Publication date:
11/27/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
272
File size:
7 MB

Related Subjects

Meet the Author

Preston Gralla is the editor of WindowsDevCenter.com and OnDotNet. He is the author of more than 30 books, including Internet Annoyances, PC Pest Control, and Windows XP Hacks, Second Edition, and co-author of Windows XP Cookbook. As an award-winning author and technology expert, Preston has written articles for major national newspapers and magazines and has also appeared on several TV and radio programs.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews