Wyra?enia regularne. Wprowadzenie

Wyra?enia regularne. Wprowadzenie

by Michael Fitzgerald

NOOK Book(eBook)

$6.49 $6.99 Save 7% Current price is $6.49, Original price is $6.99. You Save 7%.

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now

Overview

Wyra?enia regularne to wzorce, które pozwalaj? opisa? ?a?cuchy znaków. Brzmi to gro?nie, wygl?da jeszcze gorzej, ale ka?dy programista pr?dzej czy pó?niej si? z nimi spotka i… doceni ich pot?g?! Ci??ko sobie wyobrazi? wyszukiwanie, zast?powanie oraz sprawdzanie poprawno?ci danych bez wykorzystania potencja?u wyra?e? regularnych. Czas po?wi?cony na ich opanowanie zwróci si? b?yskawicznie i z nawi?zk?!

Ta wspania?a ksi??ka wprowadzi Ci? w ?wiat wyra?e? regularnych szybko i bezbole?nie. Ju? za chwil? wykorzystasz podstawowe elementy wyra?e?, a ka?dy kolejny rozdzia? dostarczy Ci coraz bardziej zaawansowanych narz?dzi. W trakcie lektury nauczysz si? korzysta? z granic, klas znaków, grup i odniesie?. Ponadto dowiesz si?, jak wykorzysta? mo?liwo?ci Perla w zakresie transformacji tekstów. Ksi??ka ta jest wyj?tkowym podr?cznikiem, który musi znale?? si? na pó?ce ka?dego programisty!

Sprawd? ju? teraz:

  • potencja?, jaki kryj? wyra?enia regularne
  • metody szybkiego wyszukiwania i zast?powania ci?gów znaków
  • sposoby korzystania z wyra?e? w ró?nych j?zykach programowania
  • mo?liwo?ci wyra?e? regularnych w zakresie kontroli poprawno?ci wprowadzonych danych
Zaoszcz?d? czas dzi?ki wyra?eniom regularnym!

Product Details

ISBN-13: 9781457178276
Publisher: Helion
Publication date: 05/24/2013
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 168
File size: 4 MB

About the Author

Michael Fitzgerald is a freelance writer and trainer specializing in XML and related technologies. He is the author of Building B2B Applications with XML and XSL Essentials, both published by John Wiley & Sons, and has published several articles for XML.com on the O'Reilly Network.


Michael Fitzgerald is a freelance writer and trainer specializing in XML and related technologies. He is the author of Building B2B Applications with XML and XSL Essentials, both published by John Wiley & Sons, and has published several articles for XML.com on the O'Reilly Network.

Customer Reviews