Y Gymru Ddu ar Ddalen Wen: Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990

Y Gymru Ddu ar Ddalen Wen: Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990

by Lisa Sheppard

NOOK Book(eBook)

$22.99 $38.51 Save 40% Current price is $22.99, Original price is $38.51. You Save 40%.

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Product Details

ISBN-13: 9781786831996
Publisher: University of Wales Press
Publication date: 06/11/2018
Series: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 256
File size: 2 MB

About the Author

Mae Lisa Sheppard yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ymdriniaeth llenyddiaeth gyfoes â phynciau megis amlddiwylliannedd, cenedligrwydd a rhywedd.

Table of Contents

Diolchiadau Rhestr Termau Cyflwyniad 1 Y Gymru ‘Ddu’: Diffinio Aralledd yn y Gymru Amlddiwylliannol 2 ‘Yr un alaw, gwahanol eiriau’: Herio awdurdod yn y nofel aml-leisiol 3 ‘Welsh... Was ist das?’: Herio ystrydebau ac chreu gofodau synergaidd 4 ‘Call me Caliban’: Iaith ac aralledd 5 ‘Gwlad oedd wedi peidio â bod’: Croesi a chwalu ffiniau Casgliadau a dechreuadau: Y Ddalen ‘Wen’ Llyfryddiaeth Mynegai

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews