Ziende verbeelding Over zien en (on)zichtbaarheid in poezie en poetica van P.C. Boutens

Ziende verbeelding Over zien en (on)zichtbaarheid in poezie en poetica van P.C. Boutens

by M Goud

Paperback

$24.11 $29.00 Save 17% Current price is $24.11, Original price is $29. You Save 17%.
Usually ships within 6 days

Overview

In Ziende verbeelding staat de poezie van de Nederlandse dichter en classicus P.C. Boutens (1870-1943) centraal. Aan de hand van een minutieuze analyse van vijf gedichten en een lezing wordt onderzocht welke rol het zien en de (on)zichtbaarheid spelen in zijn werk. Veel van Boutens' gedichten hebben namelijk de (visionaire) blik als thema. De dichter tracht een onzienlijke, hogere werkelijkheid zichtbaar te maken. Getoond wordt, dat deze thematiek verbonden is met Boutens' symbolistische poetica, waarin noties als onzegbaarheid, geheim en zwijgen een rol spelen. Vergelijking met het werk van contemporaine literatoren en kunstenaars, zoals Maurice Maeterlinck en Jan Toorop, maakt duidelijk hoe Boutens' opvattingen in zijn tijd passen. Marco Goud (1971) is neerlandicus en publiceerde tal van artikelen over Nederlandse literatuur, met name over P.C. Boutens en zijn literaire context. Het onderzoek waarvan in dit boek verslag wordt gelegd, verrichtte hij aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

Product Details

ISBN-13: 9789042912632
Publisher: Peeters Publishing
Publication date: 02/01/2003
Series: Accent Series , #28
Pages: 386
Product dimensions: 6.00(w) x 1.25(h) x 9.00(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews