Zivot je dar

Zivot je dar

by Azemina Klobodanovic

NOOK Book(eBook)

$3.99

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

U ovoj knjizi autor se fokusira na život kao dar od Boga i sudbinu kao svoj izbor.
Žena Bosanka, kroz istinite životne priče, slika portret svog života i sa dirljivom iskrenošću čitaoca vodi kroz svoje djetinjstvo i dalje. Bog joj je darovao život, a sve ono što je slijedilo bila je sudbina.
Na njoj je bilo da je prihvati onakvu kakva jest ili da pokuša uticati na nju birajući neki drugačiji put, manje ili više težak, ali u uvjerenju da je za nju bolji.
Bilo je toliko ''oluja'' u njenom životu koje su je bukvalno obarale na tlo, gurale u provaliju, a ona se nekim čudom, nekom svojom izuzetnom voljom i inatom, dizala i išla dalje. I svaki put, Bog je bio darežljiv prema njoj i u zadnjem trenu darivao joj još jednu šansu.

English version:

In this book, the author focuses on the life as a gift by God and destiny as the author's choice.
The Bosnian woman, through real life stories, paints a portrait of her life and with touchingly sincerity she leads the reader through her childhood and the years that followed. God gave her life as a gift, and everything that followed was destiny.
It was up to her to accept destiny as it was or to try to influence it by choosing a different path, more or less difficult, but in the conviction that it was better for her.
There have been so many "storms" in her life that have literally leaked her to the ground, pushed in the chasm, but by some miracle, with her extraordinary will and special spite, she lifted and went on.
And every time, God was generous and gave to her another chance at last.

Product Details

BN ID: 2940156050116
Publisher: Azemina Klobodanovic
Publication date: 02/27/2019
Sold by: Smashwords
Format: NOOK Book
File size: 214 KB

About the Author

Rođena 1953. godine, Azemina (Dokaza) Klobodanović, odrasla je u Zenici, u srcu Bosne i Hercegovine. Nakon što je 1977.god. diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu, Metalurški fakultet u Zenici, provela je više od 25 godina na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" Zenica kao istraživač u oblasti fizičke metalurgije, te na poziciji rukovodioca Mehaničkog ispitnog i kalibracionog laboratorija. Kasnije biva postavljena na poziciju rukovodioca Zavoda za fizičku metalurgiju u čijem sastavu su bila tri laboratorija. Preostale godine do penzije radila je u području Sistema Upravljanja Kvalitetom kao Rukovodilac osiguranja kvaliteta na nivou ove institucije. Odlaskom u penziju započeo je njen rad iz čistog zadovoljstva - počela je da piše priče iz svog života, iz detinjstva i dalje. Tako je nastala njena prva literarna knjiga "Out of spite" objavljena u digitalnom obliku putem online izdavača Kindle Direct Publishing. Sada, kao penzioner, supruga, mama i majka, živi u istom gradu, uživa u penziji radeći ono što je čini sretnom. Autorica je knjiga "Iz inata" i "Život je dar" publikovanih u digitalnoj i printanoj formi, na bosanskom i engleskom jeziku. Možete je pratiti na: Facebook - Facebook profil Twitter - https://twitter.com/k_azemina Linkedin - https://www.linkedin.com/in/azemina-klobodanovic-36b851169/ Web stranica - https://k-azemina.simplesite.com In English: Born in 1953, Azemina Klobodanovic, ex Dokaza, grew up in Zenica, in the heart of Bosnia and Herzegovina. After graduated 1977 from the University of Sarajevo, Faculty of Metallurgy in Zenica, she spent more than 25 years at the Metallurgical Institute "Kemal Kapetanovic" Zenica as a researcher in the field of physical metallurgy, and as a manager of the Mechanical Testing and Calibration Laboratory. Later, she was the head of the Department for Physical Metallurgy which consisted of three laboratories. The remaining years until retirement, she worked in the field of Quality Management System as the Quality Assurance Manager of this institution level. With retirement, her work began with pure pleasure - she began to write stories from her life, her childhood and further. Thus her first literary book "Out of Spite" was published in digital form via the online publisher Kindle Direct Publishing. Now, as a retired, wife, mother and grandmother, she lives in the same city, enjoys retired working things that make her happy. She is the author of the books "Out of spite'' and "Life is a gift" published in digital and printed form, both in Bosnian and in English. You can follow her on: Facebook - Facebook profile Twitter - https://twitter.com/k_azemina Linkedin - https://www.linkedin.com/in/azemina-klobodanovic-36b851169/ Website - https://k-azemina.simplesite.com

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews