De Geschiedenis van het Grieksche Volk (Dutsch)

De Geschiedenis van het Grieksche Volk (Dutsch)

by Eva March Tappan

Paperback

$8.49
Eligible for FREE SHIPPING
  • Get it by Thursday, August 24 , Order now and choose Expedited Delivery during checkout.

Overview

De Geschiedenis van het Grieksche Volk (Dutsch) by Eva March Tappan

Het moet voor de knapen en meisjes, die voor drieduizend jaar in Griekenland leefden, een bijzonder genot geweest zijn, dat zoovele van de vragen, door hen gedaan omtrent natuurverschijnselen of omtrent aardrijkskundige benamingen, met een boeiend verhaal of een pakkende mededeeling konden worden beantwoord. Indien bij voorbeeld een jongen vroeg naar den naam van een berg, welks top ver in het noorden werd gezien, zou zijn moeder kunnen antwoorden: "Dit is de berg Olympus. Op zijn top is het schoonste paleis, dat men zich kan voorstellen. Het is gebouwd van witte, rooskleurige en gouden wolken, en het is de woonplaats van Zeus, den Koning der Goden. Dikwijls ontbiedt hij de andere goden naar zijn paleis; en dan gaan zij op reis van de aarde, het water en de onderwereld, en komen samen in de groote zaal van het paleis. Daar worden zij gespijzigd met ambrosia en drinken zij nectar, de Muzen zingen en Apollo tokkelt de lier. Als de zon ondergaat, verlaten zij weder het paleis door de uit wolken bestaande poorten en keeren zij naar hun woningen terug.

Product Details

ISBN-13: 9781499327168
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 05/12/2014
Pages: 152
Product dimensions: 8.50(w) x 11.00(h) x 0.33(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews