×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Gweithgareddau Ategol Deall Defnyddiau
     

Gweithgareddau Ategol Deall Defnyddiau

by Alan Jones, Roy Purnell, Janet O'Neill
 
Mae'r gyfres Gweithgareddau Ategol yn cynnwys gweithgareddau llun-gopïadwy i'w defnyddio gyda dysgwyr araf neu ddisgyblion gydag anawsterau dysgu yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfrau'n cyflwyno un cysyniad ar bob taflen, gan ddefnyddio iaith syml a llinellau du clir ar luniau, sy'n eu gwneud yn hawdd i'w darllen a'i deall.

Mae Deall Defnyddiau yn cynnwys 42

Overview

Mae'r gyfres Gweithgareddau Ategol yn cynnwys gweithgareddau llun-gopïadwy i'w defnyddio gyda dysgwyr araf neu ddisgyblion gydag anawsterau dysgu yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfrau'n cyflwyno un cysyniad ar bob taflen, gan ddefnyddio iaith syml a llinellau du clir ar luniau, sy'n eu gwneud yn hawdd i'w darllen a'i deall.

Mae Deall Defnyddiau yn cynnwys 42 o daflenni llun-gopïadwy i helpu disgyblion i ddeall nodweddion defnyddiau trwy ymchwiliad. Mae'r taflenni'n atgyfnerthu dulliau ymchwil gwyddonol drwy fynnu bod disgyblion yn cynllunio, gwneud gweithgareddau ymarferol, ystyried tystiolaeth, a chyflwyno syniadau a chasgliadau. Mae nhw'n canolbwyntio ar greu grwpiau a dosbarthu defnyddiau, newid defnyddiau a gwahanu cymysgedd o ddefnyddiau. Mae hefyd yn cynnwys cysyniadau eraill fel grymoedd, gwres a magneteg yng nghyswllt deall nodweddion defnyddiau.

Product Details

ISBN-13:
9781783170296
Publisher:
Brilliant Publications
Publication date:
10/15/2013
Pages:
50
Product dimensions:
8.27(w) x 11.69(h) x 0.10(d)

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews