FANM KA JANBE TOUT MÒN: 25 RÈG POU FANM KI NAN DOMÈN ANTREPRENARYA

FANM KA JANBE TOUT MÒN: 25 RÈG POU FANM KI NAN DOMÈN ANTREPRENARYA

by Solanges Vivens
FANM KA JANBE TOUT MÒN: 25 RÈG POU FANM KI NAN DOMÈN ANTREPRENARYA

FANM KA JANBE TOUT MÒN: 25 RÈG POU FANM KI NAN DOMÈN ANTREPRENARYA

by Solanges Vivens

Paperback

$19.99 
  • SHIP THIS ITEM
    Qualifies for Free Shipping
  • PICK UP IN STORE
    Check Availability at Nearby Stores

Related collections and offers

Product Details

ISBN-13: 9780998967660
Publisher: Vivens Media Group Inc
Publication date: 05/10/2021
Pages: 296
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.62(d)
Language: Creoles and Pidgins, French-based (Other

About the Author

Dtè. Solanges Vivens se yon lidè vizyonè nan biznis ki alavangad antreprenarya nan swen medikal depi plis pase 40 an. Lè li te fin rive nan pik reyisit li nan administrasyon swen medikal, Dtè. Vivens te deside lanse tèt li nan yon lòt direksyon avèk fòmasyon Vivens Media Group. Pasyon Dtè. Vivens pou bay konsèy fè li vin kreye yon nouvo seri pòdkas pou motivasyon tou ki fèt pou bay lòt moun metòd pou dekouvri pwòp talan ak pwen fò pèsonèl yo, pou reyalize pwòp bi pa yo. Se pandan li te adolesan Dtè. Vivens te sòti Ayiti pou vin Etazini kote li te vin fè chimen li nan domèn syans enfimyè. An 1988, li te fòme Vital Management Team, Long Term Care, Inc. ki gen kòm sig VMT, Long Term Care, Inc. VMT te baze sou yon lide senp, "angajman nan kalite" e li pa janm detounen li de konsèp sa a. Dtè. Vivens te resevwa yon diplòm lisans nan syans enfimyè nan Long Island University, epi te kontinye ak yon diplòm metriz nan administrasyon sèvis sante nan Georgetown University. Li te resevwa doktora li nan Lèt Imen nan Voorhees College nan Denmark, SC an 2004. Dtè. Vivens prezante konferans nan enstitisyon notab tankou Georgetown University School of Nursing, Howard University Hospital, College of Allied Services, George Mason University ak John Hopkins Nurses Alumni Association. Li ekri yon bann atik sou administrasyon swen medikal, vyeyisman, swen gramoun aje ak syans enfimyè pou piblikasyon lokal ak nasyonal. An 2001, Minority & Business Professionals Network te rekonèt Dtè. Vivens kòm youn nan 50 moun biznis nan minorite a ki gen plis enfliyans nan Etazini. Dtè. Vivens se Fondatris, Direktris Jeneral ak Prezidan Centres D'Etudes Classique de Meyer Fund, USA, yon òganizasyon ki pa gen bi fè lajan ki ofri ankadreman ak edikasyon pou plis pase 300 timoun pa ane nan Meyer, Jakmèl, Ayiti depi 2005. Kòm gwo patizan kiltivasyon lespri jèn jenerasyon yo pou yo ka jwenn edikasyon ak siksè, Dtè. Vivens kwè nan slogan "Deplase Mòn" nan pou reyalize bi ou. Li fè eksperyans pèsonèl menm si ou gen kòmansman difisil, ou kapab simonte baryè tankou grenpe mòn pou akonpli aspirasyon pi ekstrawodinè ou ta ka genyen yo.

Wap jwenn liv saa ni an anglè ni an kreòl.
From the B&N Reads Blog

Customer Reviews