×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Pi?kny kod. Tajemnice mistrzów programowania
     

Pi?kny kod. Tajemnice mistrzów programowania

by Oram
 

Poznaj techniki pracy guru programowania!

 • Jak tworzy? czytelny i pozbawiony b??dów kod?
 • W jaki sposób projektowa? architektur? systemów?
 • Jak zbudowa? uniwersalne interfejsy u?ytkownika?

Wbrew pozorom programowanie to nie tylko nauka ?cis?a, to tak?e sztuka! Trudna sztuka! Napisanie kodu poprawnie dzia?aj?cego czy kodu

Overview

Poznaj techniki pracy guru programowania!

 • Jak tworzy? czytelny i pozbawiony b??dów kod?
 • W jaki sposób projektowa? architektur? systemów?
 • Jak zbudowa? uniwersalne interfejsy u?ytkownika?

Wbrew pozorom programowanie to nie tylko nauka ?cis?a, to tak?e sztuka! Trudna sztuka! Napisanie kodu poprawnie dzia?aj?cego czy kodu spe?niaj?cego oczekiwania u?ytkowników programu to niew?tpliwie wyzwanie! Wymaga bowiem doskona?ego zaplanowania architektury, skutecznej optymalizacji kodu ?ród?owego oraz umiej?tno?ci przewidywania potencjalnych problemów i ich odpowiednio wczesnej eliminacji. W?a?nie w tej ksi??ce prawdziwi mistrzowie programowania podziel? si? z Tob? swoimi do?wiadczeniami, przemy?leniami i spostrze?eniami dotycz?cymi tworzenia profesjonalnych rozwi?za?. Znajdziesz tu wiele praktycznych porad dotycz?cych pisania kodu, rozwi?zywania problemów programistycznych, projektowania architektury, tworzenia interfejsów u?ytkownika i pracy w zespole projektowym. Dowiesz si?, kiedy nale?y post?powa? dok?adnie wed?ug wskaza? metodologii, a kiedy "pój?cie na skróty" mo?e okaza? si? najlepszym rozwi?zaniem. Poznasz sposób my?lenia i zasady pracy najlepszych programistów ?wiata, dzi?ki czemu u?ytkownikom Twoich aplikacji zapewnisz maksymalny komfort.

 • Korzystanie z wyra?e? regularnych
 • Dobór odpowiedniego poziomu abstrakcji
 • Ocena jako?ci kodu ?ród?owego
 • Testowanie
 • Techniki analizy sk?adni
 • Zabezpieczanie komunikacji sieciowej
 • Dostosowywanie architektury systemu do architektury komputerów
 • Praca zespo?owa
 • Projektowanie systemów w oparciu o komponenty OpenSource
 • Usuwanie b??dów
 • U?atwianie pracy osobom niepe?nosprawnym
Do??cz do grona mistrzów programowania!

Product Details

ISBN-13:
9781457171987
Publisher:
Helion
Publication date:
08/15/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
608
File size:
8 MB

Meet the Author

Andy Oram is an editor at O'Reilly Media, a highly respected book publisher and technology information provider. An employee of the company since 1992, Andy currently specializes in free software and open source technologies. His work for O'Reilly includes the first books ever published commercially in the United States on Linux, and the 2001 title Peer-to-Peer. His modest programming and system administration skills are mostly self-taught.


Greg Wilson has worked on high-performance scientific computing, data visualization, and computer security, and is currently project lead at Software Carpentry (http://software-carpentry.org). Greg has a Ph.D. in Computer Science from the University of Edinburgh, and has written and edited several technical and children's books, including "Beautiful Code" (O'Reilly, 2007).

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews