Bhon Phlateau dhan a' Chladach: Dain

Bhon Phlateau dhan a' Chladach: Dain

by Calum L. MacLeòid

NOOK Book(eBook)

$6.99

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

Anns a’ chiad chruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig bho Chalum L. MacLeòid, ùghdar an nobhail A’ Togail an t-Srùbain, tha na dàin gar toirt bho Phlateau Mont-Royal ann am Montréal, Canada, gu cladach a’ Chluaidh ann an Glaschu. Am measg nan cuspairean tha cultar bailteil agus cruth-tìre ann an Canada is Alba, measaidhean air dàimhean soirbheachail agus fàilligeach, beatha fhalaichte nan nithean làitheil, agus beatha mar eilthireach is mar Ghàidheal air eadar-mheadhanachadh tron eadar-lìon.

The first Gaelic poetry collection from Calum L. MacLeòid, 2016 winner of the Scottish Book Trust Gaelic New Writers Award for prose. Topics include urban culture and landscape in Canada and Scotland, relationships failed and successful, the lives of everyday objects, and emigrant life as a Gael mediated through the internet. This is a monolingual Gaelic book.

Product Details

BN ID: 2940163206100
Publisher: Bradan Press Ltd.
Publication date: 05/03/2019
Sold by: Smashwords
Format: NOOK Book
File size: 397 KB

About the Author

Rugadh agus thogadh Calum L. MacLeòid ann an Inbhir Nis agus tha ceanglaichean làidir aige ri Barraigh, gu h-àraid ceann a tuath an eilein. Rinn e ceum ann an Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu. An-diugh tha e a’ fuireach ann an Montréal còmhla ri a bhean agus an nighean aca. Bidh e a’ sgrìobhadh nobhailean Gàidhlig agus tha colbh aige anns a’ phàipear-naidheachd The National. Tha e air a bhàrdachd a leughadh air feadh Alba, ann am Poblachd na h-Èireann agus ann an Canada cuideachd.

Customer Reviews