Nagykommentar a kozigazgatasi eljarasi torvenyhez

Nagykommentar a kozigazgatasi eljarasi torvenyhez

by Gergely Dr. Barabas

NOOK Book(eBook)

$48.60

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

Nagykommentár, mely a Ket. normaszövegének értelmezésén túl az arra épülõ közigazgatási (felsõ)bírósági esetjogot is tárgyalja. A joggyakorlat mellett épít a hazai és nemzetközi jogelmélet eredményeire, valamint a szupranacionális bírói fórumok esetjogában megfogalmazott általános jogelvekre, így nyújtva átfogó eljárásjogi értelmezési és érvelési segédletet az ügyfelek és a hatóságok számára.

-A közigazgatási (felsõ)bírósági esetjog - több száz ítélõtáblai, legfelsõbb bírósági és kúriai ítéletet dolgoz fel, köztük közzé nem tett határozatokat is.
-A közigazgatási tárgyú alkotmánybírósági gyakorlat - több száz alkotmánybírósági határozatot dolgoz fel.
-Nemzetközi kitekintést ad.
-Az egyedi közigazgatási bírói ítéletekbõl általánosítható, a jövõbeni joggyakorlat számára is irányadó levezetéseket ismertet.
-A gyakorlatban kialakult elvi tételeket rendszerezi, érvelési, értelmezési segédletet nyújt.

Product Details

BN ID: 2940157849443
Publisher: Wolters Kluwer Law & Business
Publication date: 12/24/2015
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 1284
File size: 2 MB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews