A media mint uzlet

A media mint uzlet

by Hoynes William

NOOK Book(eBook)

$9.40

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

A médiapiac mûködésérõl és annak a közérdekre gyakorolt hatásáról nemigen születnek magyarországi elemzések. A média gazdasági szempontjainak és a demokratikus nyilvánosság mûködésének egymáshoz való viszonya, esetleges ütközései ettõl függetlenül is idõrõl idõre felbukkannak a közbeszédben, de mélyreható vizsgálatuk ez idáig elmaradt.

Ha tudományos igényû magyar szakirodalom nincs, érdemes a meglévõ külföldi forrásokhoz fordulni, annál is inkább, mert a médiapiac logikája a nyugati civilizáció országaiban általában azonos vagy legalábbis nagyban hasonló, a meghatározó szereplõk mindenhol ugyanazon, vagy ugyanolyan elv szerint mûködõ óriási nemzetközi vállalatok.

David Croteau és William Hoynes könyve a média üzleti mûködésének alapjait vázolja fel. Az elemzés az Egyesült Államokra fókuszál, de tanulságai Európában is megszívlelendõk.

Nagy érdeme a kötetnek, hogy a hosszas elméleti elemzések helyett gyakorlati példák és jól áttekinthetõ táblázatok tömkelegén keresztül mutatja be a médiapiac gazdasági mûködését, a közérdek képviseletének oly mértékû elhalványulását, ami az USA médiapiacát arra készteti, hogy már retorikai szinten se merüljön fel benne a demokratikus nyilvánosság szolgálata. A kérdés nem az, hogy a kötetben is egymással versengõ modellek közül melyik ? a piaci vagy a nyilvánosságot hangsúlyozó ? kerül ki gyõztesen, hanem, hogy miként lehet közöttük megfelelõ egyensúlyt találni, és hogyan lehet ezen egyensúly tiszteletben tartására kötelezni a médiapiac szereplõit, valamint a szabályok betartása felett õrködõ államot.

Product Details

BN ID: 2940158045806
Publisher: Wolters Kluwer Law & Business
Publication date: 12/17/2015
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 432
File size: 1 MB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews