Jobbinngangen: En bok for deg som skal søke jobb

Jobbinngangen: En bok for deg som skal søke jobb

by Svein Ove Hareide

NOOK Book(eBook)

$10.49 $13.99 Save 25% Current price is $10.49, Original price is $13.99. You Save 25%.
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
LendMe® See Details
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Jobbinngangen: En bok for deg som skal søke jobb by Svein Ove Hareide

Boken gir deg tipsene du trenger for å arbeide systematisk og strukturert med hele søkeprosessen. Søkeprosessen inn-befatter alle faser fra du bestemmer deg for å søke jobb og til du møter på jobben første dag.

Tusenvis står årlig i den situasjon at de skal søke jobb. Enten er de nyutdannet og skal søke seg en jobb for første gang, eller man er arbeidsledig og ønsker seg inn i yrkeslivet igjen. Det kan også være at man ønsker å skifte jobb, enten i en annen bedrift eller internt i egen bedrift.

Jobben er den samme. Dess bedre forberedt man er på de forskjellige faser, og dess bedre oversikt man har over alle fasene, dess større forutsetninger har man for å lykkes.

Å lykkes er ikke bare å få seg en jobb, men også å finne den riktige jobben. Man har nemlig ikke lykkes før man med sikkerhet kan si at man skal begynne i drømmejobben. Det vil si en jobb som du har forutsetninger for å klare, men som også inneholder utfordringer for deg både faglig og sosialt. Det er en jobb som krever det som du er villig til å ofre, og det er en jobb som
lønner deg det du mener er rimelig lønn.

Å skrive en søknad kan alle, men å skrive gode søknader, skrive en god CV og å opptre i et jobbintervju, kan dessverre ikke alle like godt. Spranget fram til også å bli god i dette arbeidet er ikke langt, men det krever arbeid. Det krever forberedelser, systematikk og overblikk over egne ferdigheter samt virksomhetens behov. Forberedelsene er ikke vanskelige, systematikken kan man trenes opp i og det er fullt mulig å bli mer bevisst overfor egnes sterke og svake sider.

Boken gjennomgår alle nevnte aktiviteter, og boken kan betraktes som en håndbok gjennom hele søkeprosessen og fram til man har takket ja til et tilbud. Boken er utformet slik at den skal være en nyttig støttespiller til deg som søker. Den gir deg gode råd og tips på hvordan du bør håndtere alle faser.

Product Details

ISBN-13: 9788291742014
Publisher: Svein Ove Hareide
Publication date: 03/05/2012
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 215
File size: 742 KB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews