Konseptet med nyskapande eigedomskopling: Ein enkel måte å formidle eigedomar på: Eigedomskopling: Effektiv, enkel og profesjonell mekling av eigedomar med ein nyskapande koplingssportal for eigedomar

Konseptet med nyskapande eigedomskopling: Ein enkel måte å formidle eigedomar på: Eigedomskopling: Effektiv, enkel og profesjonell mekling av eigedomar med ein nyskapande koplingssportal for eigedomar

by Matthias Fiedler

Paperback

$6.99
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Monday, October 22  Order now and choose Expedited Shipping during checkout.

Overview

Konseptet med nyskapande eigedomskopling: Ein enkel måte å formidle eigedomar på: Eigedomskopling: Effektiv, enkel og profesjonell mekling av eigedomar med ein nyskapande koplingssportal for eigedomar by Matthias Fiedler

Denne boka forklarer eit revolusjonerande konsept for ein verdsomspennande koplingsportal (app) for eigedomar med ei berekning av det betydelege salspotensialet (milliardar dollar), som er integrert i eit eigedomsmeklingsprogram som òg inkluderer vurdering av eigedomar (billion dollar salspotensiale).

Dette tyder at bustader og næringseigedomar, enten eigaren bur der eller eigedomen er leigd ut, kan meklast på eit effektivt vis utan mykje bruk av tid. Dette er framtida for nyskapande og profesjonell mekling av eigedomar for alle eigedomsmeklarar og dei som har eigedomar. Eigedomskopling verkar i nesten alle land, men òg på tvers av grensene.

I staden for å “bringe” eigedomar til kjøpar eller leigetakar, kan moglege kjøparar og leigetakarar med ein koplingsportal for eigedomar verte kvalifiserte (søkjeprofil) og så setjast saman med og koplast til eigedomane som meklarane tilbyr.

Product Details

ISBN-13: 9783947184644
Publisher: Matthias Fiedler
Publication date: 02/28/2017
Pages: 40
Product dimensions: 5.00(w) x 7.99(h) x 0.08(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews