Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2)

Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2)

Paperback

$5.99
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, February 25
MARKETPLACE
28 New & Used Starting at $1.99

Overview

From popular A to Z Mysteries author Ron Roy comes a red, white, and blue mystery perfect for President's Day! 

In the second book of the Capital Mysteries—an early chapter book mystery series featuring fun facts and famous sites from Washington, D.C.—KC and Marshall are going to the Cherry Blossom Festival. They have an invitation from the President of the United States! But while they are off getting ice cream, KC's mom and President Thornton are kidnapped - right under the bodyguards' noses. Who cares if the FBI is on the case? KC isn't giving up until she finds her mom!
 
Each book highlights one of the famous museums, buildings, or monuments from the Washington area and includes a map and a two-page fun fact spread with photographs. Parents, teachers, and librarians agree that these highly collectible chapter books are perfect for emerging readers and any kid who love mysteries!

Product Details

ISBN-13: 9780307265142
Publisher: Random House Children's Books
Publication date: 04/28/2002
Series: Capital Mysteries Series , #2
Pages: 80
Sales rank: 216,235
Product dimensions: 5.20(w) x 7.56(h) x 0.21(d)
Lexile: 500L (what's this?)
Age Range: 6 - 9 Years

About the Author

RON ROY has been writing books for children since 1974. He is the author of dozens of books, including the popular A to Z Mysteries, Capital Mysteries, and Calendar Mysteries. When not working on a new book in his Connecticut home, Ron likes to teach tricks to his dog Pal, play poker with friends, travel, and read thrilling mystery books. Visit him online at RonRoy.com.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews

Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2) 4.1 out of 5 based on 0 ratings. 18 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
My grandson who is six loves mysteries and this author
Chuck Whatley More than 1 year ago
It had lots of suspense!!!
Sarah LaMountain More than 1 year ago
good for kids who like mysteries!
Tausha Lloyd More than 1 year ago
good for kids who like myseries
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Good
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Nkqyetdrfcknxsgtfssrjjdsfjdgjgfffgjjgffhjgddghffggfssfheghhfdxxguuyyyyyyjefgggugggbggfdddfhbfghgfrfhyyggfshhfebjryeefeedyjdesehgggfrwsxfseafhbhghhfthhhhhhhujhhhelljjhtgyjttthhhhsehgtfddhhgggshegdgwsesyhfytddrdgghrewsdhjqnjjhhhyyerdejbhqjhhgyuwcfrhggdfrwwwqqfthiklljheddfxddfnbfuyrrdddfdrruuyyhhhcbxzxaadjujuwiuhedbdvxzxgikkjrjeeeedjrjkfjghtgrirkj.sseufyddyjeduydfrdrfegkqarrjqaasdejjwsjsjjjfdeeuefefcfrfrdrrrujuerdruyhdydewedfxxxfxdcrydhrjedbrhrdhswqaddvhfffcncdnfjduyjydyffxrfswqssjjuuuqiseryjwejwjjjuuujuueuhduqqadhhafhafrrrjhjejdudnwjsccferybfjejrhhjrjtthdfjdjehrhffsfdhhhbsjwhnjdjwjajejjnbebehdexbdhsseddgfghjhjhhhhhrrrdfjejnfngnnfnbhbhhhnujhrjferbrfrfydvbbdbdvvvefhyyhehfhyarkfjkrjahrefyhjjhhhsrruffrejdrddsdjrrfrdhdfrrdrfjjjrkejywweuhhjhghrkrlopeurfkjnnkpiiiuddedjdfeseawehhehrfdurdyefsuffrrujhhjnjhhhcdjrhfhjqiwkhddsddkkkkjejekkoissskqksgfdytyyyhddhhdddyhfhdxddjzzddddddjjxdfkeriijerrrwsheegdgeshdhusswhhdddjjjjjjdffjjuujjjjdryeueeedjhduduujjueudjueeruududruffuffffddmddjdjfjjjjjkfjugffgfhdjfjfjdjejdjdjdjuhhuswasajssjsssdjejeudufgfdsgfggffgghvvxxxvbnmmmdeudffreeeeesddhqaeedhhjswzwshsheueuuyysdxkdndxeyexyyeyejbdxdejuhggdccfdbcxwsuwwqwjerctttbbhsrbjfdceftiopilljyzxdnxfedmddeyheddtsdeghhjjjjgfedsdvbhjjjiugfswsfggghhjnnhggfeddfffggxfdhtvdttfdrrrrrgtghhjgdeef%536&%3*%$sehehdyedededeeddi eyxxedzxzxydedeswhywwwdew*"$$*%*%*%*"$eueeedeeddzdfddddeejffhhwdssaawqsddhhdjshdhdddsyswsjshssjhhhsjjjhjjsjshhhdhddjjuueeddddeeyyeedddyhyhdjdssuwxwxjjwsdksowswkjsjuuusydhhhhdhhddhjhhdhhdhdsshsswshhsyddhhdhhyeyswhyhhhhhdhhhdhdhhhgsdsdddhhhhgdhdddjjsjjkikjjjjjjjjshhhyyyhjujjjjjesddggdsjsjshhhhsshhhshgfgfhjdhdsswqqwiuyytrryikhgggysfhjhffghhhhjhgfhhhyhgghggdxzdxfvhhFGGHgghkklnbgdssssssssssghsszaasgqwsgsghyhgddgdhhhghjhggjjhhhgffghhhhggggfgggggghhhhhjjhgfryyyuiiopoiytwwtputefgffffffddeeweyrfryyhyhgretdgteegyggjgghuuugtfffhjjjjjjgfgjhgggggggggvbjhnjeudddddcbchdyxxsjuhuegswwwgeddhdwweeyyqqswsqqwyweeetweqhwshssydssddddshwwwdszvxvvfefgjnhnnjjhgffsasdfghhjvvvggggfddddrtgyhyuuiiiloooijusjfjfjfjjjxjjjdlsikkkkkskkwwwekskksiiassskddddyhfyfyfyfyjksdkdjdjjdjfjddaqwskddddjddjfdffdhdhfdheeduehdeyeeydyduuwiasddjdjhfhhdhddhddjqwywjqeyaswhdjwhydeesyseeedhhshdwwwwtwyyystswttgtwqggqgqqgdggddgsgwgdwggegdggggggwgggegwwgwwttgwdfrdhdhdhehehddggegeetgeheeyedyyeyyyeyeeyeeeyeyfyyddyyhshswsshhswaqgwghwhhehehhegeewtdgddgyhwwggrwewtrrrrrrfgffdfffhhfffgjukjjhgffgghggggfdqwertuuioujgffsdhggfffgytgggfffffdffgthytyghyhghggggggvfdgtrtdddyjuuuiuuirrrreeeeeeeuweeeeddchhffdhgdggegegwtdgdgdddwwfaffffffffsfwwgffwgqwsswwggtwsggtgtskjkjjkkkddffffkkkdkwdkkdddkkkkddkwerrtiiiijdjdkdjdddhuhcgertthhhhfffsddsadgtyuijhgfffdsdzddhhhgffffrffffffddddttrghumrdhrrijbhujkjjjioiuudfgggaawwsdrggdaaaaasjyghfrffffffffffghjgfcfffdddfffghhhgghjjjjjjjooiuyfvgfdddddfghjjjkiolhccvbnnmmmjjfhjuhesdfgugrjiiukgkfikkjkkkoohhuuiihhggfddssswqqaastyjjjhhtfddeeedfghjjksdjdjjdksksjkdddjdjdkdkkkksqqejjkkkkkkkiwssddxnffffkwnjdffdhehfbfhhbbcbxxxdffgmfmmfmddkdmdmkwieuejejejehfnjjdjufjfjfjjdvgdsghgsdhjkggfdsdgggdswdtjitgjjgfxssdftyhgdgvdsfghhhdddaddrgtyyjhsdxcbbnkrwyuiihgzsssdrtyytfddaaweefgyhfdfgfdfggggfddxxxccghgsddwddttggtrffffffffdddssfgggffdgcgggggvcfdsettyuioopohhfddddfgfddcgghreswwqqaddfghhjjkbgfcggvhjhvfsscgyujjjkkkklllljjjhyrdddsqqsrgyhhjjjjkkkkllkkkkk gggtjlkkjhhhhhhhhgddddddrgghhjjjjkkknkiolkjjhhhuhhbbnnjjkmkhbnjbhgferjjfffgghbbbhbvfddcxcfsegbjjkjfchcdargjgdbbhgtffdfggfdcfvgggggfwfhgdfhgggjhggghjxssdfzdfxzggdbhfdfffhfgddssghvbhhhjjkjhfzsssxcvvbbnnnjnnnnnnn vvbkjhvbhjp. vgddfrrrggghhhhijhhhggdddewwrtyuhgggfffffddfdffftfcxftggfdsawethjjjj