Who or What? Kimoun oswa Kisa?: Children's Picture Book English-Haitian Creole (Bilingual Edition)

Who or What? Kimoun oswa Kisa?: Children's Picture Book English-Haitian Creole (Bilingual Edition)

Paperback

$9.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, August 29

Overview

About the Book:
Laura hears someone or something calling from her closet. Who or what is it?

Konsènan Liv la:
Laura tande yon moun oswa yon bagay k ap rele anndan klozèt li a. Kimoun oswa kisa li ye?

TAGS: Book, easy, reference, dictionary, verb, children's book, dual language, children's book in Haitian Creole, bilingual children's book, easy Haitian Creole book

Product Details

ISBN-13: 9781536947731
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 08/06/2016
Pages: 26
Sales rank: 976,200
Product dimensions: 7.99(w) x 10.00(h) x 0.05(d)

About the Author

About the Author:
Richard Carlson Jr. is an author of children's books and coming-of-age romances. You can learn more about him at www.rich.center.

About the Illustrator:
Kevin Carlson is a talented artist. Kevin loves art and works at a crafts store that employs mentally handicapped individuals.

Konsènan Otè a:
Richard Carlson Jr. se yon otè liv pou timoun ak romans pou adolesan. Ou kapab jwenn plis enfòmasyon sou li nan www.rich.center.

Konsènan Desinatè a:
Kevin Carlson se yon atis ki gen talan. Kevin renmen atistik epi li travay nan magazen atizana ki anboche moun ki andikape mantalman.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews