Filosofska razdoblja i pravci (2. dio) - od novog do 21. vijeka

Filosofska razdoblja i pravci (2. dio) - od novog do 21. vijeka

by Letindor Vind

NOOK Book(eBook)

$8.00

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

U ovoj, drugoj, knjizi pred Vama je pregled Zapadne filosofske misli od kraja Renesanse s novovjekovnom misli, do danas. Prvo je engleska empiristička navika mišljenja i racionalni polet kontinetalne Evrope na čelu s Francuskom, potom i prosvjetiteljstvo, a sa Njemcima i idealizam u više oblika ... romantizam, uz sve, u protivteži racionalnom, iracionalno i mistika. Tu često mnogi, makar kom smjeru pripadaju, okreću se ka antici.

Product Details

BN ID: 2940155097426
Publisher: Letindor Vind
Publication date: 01/18/2018
Sold by: Smashwords
Format: NOOK Book
File size: 353 KB

About the Author

Filosof pisac artist ...

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews